Jobb

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Jobb

  Ha en aktiv stat som bidrar til flere arbeidsplasser

 • Høyre om Jobb

  Mer fleksible stillinger og arbeidstider

 • Fremskrittspartiet om Jobb

  La bedriftene bestemme mer over arbeidstid og turnus

 • Senterpartiet om Jobb

  Beskytte det norske arbeidsmarkedet mot høy arbeidsinnvandring

 • Sosialistisk Venstreparti om Jobb

  Jobbe litt mindre hver dag og ha sekstimersdag som mål

 • Venstre om Jobb

  Jobbe mer fleksibelt og flytte flere arbeidsplasser ut av Oslo

 • Kristelig Folkeparti om Jobb

  Kreve at bedrifter betaler lik lønn for likt arbeid innen tre år

 • Miljøpartiet De Grønne om Jobb

  Prøve ut sekstimersdag for offentlige ansatte med små barn

 • Rødt om Jobb

  Forby vikarbyråer

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat