Klimakutt

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Klimakutt

  Norge skal kutte utslipp med 55 prosent innen ti år

 • Høyre om Klimakutt

  Norge skal være et lavutslippssamfunn innen tretti år

 • Fremskrittspartiet om Klimakutt

  Norge kan kjøpe klimakvoter, men må droppe særnorske klimaavgifter

 • Senterpartiet om Klimakutt

  Norge må følge opp sine forpliktelser i Parisavtalen

 • Sosialistisk Venstreparti om Klimakutt

  Norge skal kutte utslipp med minst 70 prosent innen ti år

 • Venstre om Klimakutt

  Norge skal kutte utslipp med minst 55 prosent innen ti år

 • Kristelig Folkeparti om Klimakutt

  Norge skal halvere utslippene innen ti år og hjelpe utviklingsland med å kutte

 • Miljøpartiet De Grønne om Klimakutt

  Norge skal kutte utslipp med 80 prosent innen ti år og 95 prosent innen femten år

 • Rødt om Klimakutt

  Norge skal kutte utslipp med 70 prosent innen ti år

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat