Skolefrafall

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Skolefrafall

  Garantert læreplass og rett til å fullføre videregående

 • Høyre om Skolefrafall

  Innen 2030 skal ni av ti elever fullføre videregående

 • Fremskrittspartiet om Skolefrafall

  Mer praktisk undervisning og krav om å bestå ungdomsskolen for å starte på videregående

 • Senterpartiet om Skolefrafall

  Verne om retten til gratis utdanning og innføre rett til å fullføre

 • Sosialistisk Venstreparti om Skolefrafall

  Rett på læreplass og inntak som ikke bare er basert på karakterer

 • Venstre om Skolefrafall

  Mer valgfrihet og fjerning av fraværsgrensa

 • Kristelig Folkeparti om Skolefrafall

  Gi elever rett til samtale med psykolog eller helsesykepleier innen to døgn

 • Miljøpartiet De Grønne om Skolefrafall

  Utforske alternativer til dagens eksamen og åpne for skolestart senere på dagen

 • Rødt om Skolefrafall

  Slutt på obligatorisk eksamen og legge vekt på mer enn karakterer

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat