Kjøtt

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Kjøtt

  Sikre landbruk over hele landet og øke selvforsyningsgraden til 50 prosent

 • Høyre om Kjøtt

  Stille høye krav til dyrevelferd for alle typer husdyr

 • Fremskrittspartiet om Kjøtt

  Fjerne statsstøtte til jordbruket og åpne for frihandel med utlandet

 • Senterpartiet om Kjøtt

  Styrke klimavennlig matproduksjon i hele landet

 • Sosialistisk Venstreparti om Kjøtt

  Gradvis kutte kjøttproduksjon som ikke bruker norsk gress eller er klimavennlig

 • Venstre om Kjøtt

  Kjøttforbruket må ned, og hele dyret må bli utnyttet

 • Kristelig Folkeparti om Kjøtt

  Styrke gressbasert husdyrhold i distriktene

 • Miljøpartiet De Grønne om Kjøtt

  Halvere kjøttforbruket i Norge og grunnlovsfeste dyrs egenverdi

 • Rødt om Kjøtt

  Importere mindre kjøtt, frukt og grønt, og øke norsk matproduksjon

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat