Foreldrepermisjon

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Foreldrepermisjon

  Fortsatt tredeling av permisjonen

 • Høyre om Foreldrepermisjon

  Vurdere endringer i tredelingen av foreldrepermisjonen

 • Fremskrittspartiet om Foreldrepermisjon

  Avvikle mødre- og fedrekvoten

 • Senterpartiet om Foreldrepermisjon

  Øke mors permisjon på bekostning av felles permisjonstid

 • Sosialistisk Venstreparti om Foreldrepermisjon

  Gi to uker ekstra permisjon til far eller medmor ved fødsel

 • Venstre om Foreldrepermisjon

  Videreføre dagens foreldrepermisjon

 • Kristelig Folkeparti om Foreldrepermisjon

  Kutte i fedrekvoten og utvide total permisjonstid til 53 uker

 • Miljøpartiet De Grønne om Foreldrepermisjon

  Utvide permisjonen med fire uker

 • Rødt om Foreldrepermisjon

  Utvide permisjonen til ett år med full lønn

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat