Boligkjøp

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Boligkjøp

  Gjøre det lettere å få startlån, men fryse boligsparingen

 • Høyre om Boligkjøp

  Rydde opp i regelverket så det blir billigere og enklere å bygge og kjøpe bolig

 • Fremskrittspartiet om Boligkjøp

  Fjerne krav til energisparing og universell utforming

 • Senterpartiet om Boligkjøp

  Styrke boligsparingen for unge som kjøper bolig for første gang

 • Sosialistisk Venstreparti om Boligkjøp

  Sikre bolig til alle i hele landet

 • Venstre om Boligkjøp

  Fjerne krav om egenkapital og dokumentavgift

 • Kristelig Folkeparti om Boligkjøp

  Det skal bli enklere og billigere å bygge boliger

 • Miljøpartiet De Grønne om Boligkjøp

  Fjerne rentefradraget på boliglån for å stanse prisveksten

 • Rødt om Boligkjøp

  Bekjempe spekulasjon og bygge boliger med fastpris

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat