Abort

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate selvbestemt abort ut uke 18

 • Høyre om Abort

  Dagens abortlov skal ligge fast

 • Fremskrittspartiet om Abort

  Tar ikke stilling til abortgrensen

 • Senterpartiet om Abort

  Beholde dagens grense for selvbestemt abort

 • Sosialistisk Venstreparti om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig

 • Venstre om Abort

  Avvikle abortnemndene og tillate selvbestemt abort ut uke 18

 • Kristelig Folkeparti om Abort

  Stramme inn på retten til selvbestemt abort og i stedet vektlegge fosterets rett til liv

 • Miljøpartiet De Grønne om Abort

  Erstatte abortnemnder med rådgivning og tillate selvbestemt abort ut uke 18

 • Rødt om Abort

  Fjerne abortnemndene og tillate selvbestemt abort ut uke 22

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat