Idrett

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Idrett

  Sikre gratis lån av treningsutstyr til alle og ha daglig fysisk aktivitet i skolen

 • Høyre om Idrett

  Tilrettelegge kulturhus for e-sport og datatreff

 • Fremskrittspartiet om Idrett

  Prioritere barn og unge og sikre forutsigbar støtte til norsk hestesport

 • Senterpartiet om Idrett

  Satse på frivillighet og bygge flere nærmiljøanlegg

 • Sosialistisk Venstreparti om Idrett

  Betale for barn og unge som ikke har råd til å drive med idretten sin

 • Venstre om Idrett

  Tilby e-sport som eget valgfag og gi utøvere idrettsvisum til turneringer

 • Kristelig Folkeparti om Idrett

  Satse på frivillig, medlemsbasert idrett

 • Miljøpartiet De Grønne om Idrett

  Mer penger til nærmiljøanlegg og heller fikse idrettsanlegg enn å bygge nye

 • Rødt om Idrett

  Kvinner skal få takle i ishockey og hoppe i skiflygningsbakker

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat