Rus

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Rus

  Ikke avkriminalisere narkotika, men endre straffen for å ha på seg brukerdoser

 • Høyre om Rus

  Ja til avkriminalisering, nei til legalisering av narkotika

 • Fremskrittspartiet om Rus

  Styrke forebygging av rusmisbruk og tillate tvangsbehandling

 • Senterpartiet om Rus

  Fortsatt forby narkotika, men gi hjelp framfor fengsel

 • Sosialistisk Venstreparti om Rus

  Gi hjelp i stedet for straff

 • Venstre om Rus

  Avkriminalisere narkotika til eget bruk og gi bedre oppfølgning

 • Kristelig Folkeparti om Rus

  Nei til avkriminalisering, men gi hjelp framfor straff

 • Miljøpartiet De Grønne om Rus

  Legalisere og strengt regulere cannabis

 • Rødt om Rus

  Avkriminalisere brukerdoser med narkotika

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat