Eldrebølgen

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Eldrebølgen

  Nei til kommersielle aktører i eldreomsorgen og øke minstepensjonen

 • Høyre om Eldrebølgen

  Gi eldre rett til å bytte sykehjem eller hjemmehjelp

 • Fremskrittspartiet om Eldrebølgen

  Staten skal betale for eldreomsorgen

 • Senterpartiet om Eldrebølgen

  Tilrettelegge for at eldre kan bo lenger hjemme

 • Sosialistisk Venstreparti om Eldrebølgen

  Forby profitt for private aktører i eldreomsorgen

 • Venstre om Eldrebølgen

  Ja til private i eldreomsorgen og mer til minstepensjonister

 • Kristelig Folkeparti om Eldrebølgen

  Innføre en kontantstøtte til pårørende med omsorg for eldre

 • Miljøpartiet De Grønne om Eldrebølgen

  Legge til rette for at generasjonene kan bo sammen

 • Rødt om Eldrebølgen

  Endre hele pensjonssystemet og sparke kommersielle aktører ut av eldreomsorgen

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat