Kristelig Folkeparti

Leder

Olaug Vervik Bollestad

Sitter i regjering

Nei

Stortingsrepresentanter

3/169

Kristelig Folkeparti (KrF) henter verdigrunnlaget sitt fra Bibelen, kristen kulturarv og menneskerettigheter, og er et kristendemokratisk parti. De er opptatt av menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet.

Viktigste saker

Meninger om andre saker

Slik har oppslutningen om Kristelig Folkeparti endret seg

Grafen viser Kristelig Folkepartis oppslutning på landsbasis de siste stortingsvalgene.
Oppslutning per år
2005 6.8 %
2009 5.5 %
2013 5.6 %
2017 4.2 %
2021 3.8 %
200520092013201720210 % 4 % 8 % 3,8 %

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat