Sosialistisk Venstreparti

Leder

Kirsti Bergstø

Sitter i regjering

Nei

Stortingsrepresentanter

13/169

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener at staten kan løse de fleste oppgavene i samfunnet, og vil erstatte dagens økonomiske system med et som er mer styrt av demokratiet enn av markedet.

Viktigste saker

Meninger om andre saker

Slik har oppslutningen om Sosialistisk Venstreparti endret seg

Grafen viser Sosialistisk Venstrepartis oppslutning på landsbasis de siste stortingsvalgene.
Oppslutning per år
2005 8.8 %
2009 6.2 %
2013 4.1 %
2017 6 %
2021 7.6 %
200520092013201720210 % 5 % 10 % 7,6 %

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat