Bompenger

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Bompenger

  Vurdere å erstatte bompenger med veiprising

 • Høyre om Bompenger

  Bytte ut bompenger med veiprising

 • Fremskrittspartiet om Bompenger

  Fjerne alle bomstasjoner

 • Senterpartiet om Bompenger

  Kutte i bompengene

 • Sosialistisk Venstreparti om Bompenger

  Bompenger skal bidra til mindre bilbruk i byene

 • Venstre om Bompenger

  Bytte ut bompenger med veiprising

 • Kristelig Folkeparti om Bompenger

  Bytte ut bompenger med veiprising

 • Miljøpartiet De Grønne om Bompenger

  Øke bompengene i byene og vurdere veiprising

 • Rødt om Bompenger

  Droppe bompenger og la staten betale for veier

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat