Forsvar

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Forsvar

  Styrke samarbeidet med NATO og ha flere folk i Forsvaret

 • Høyre om Forsvar

  Modernisere forsvaret og øke budsjettet

 • Fremskrittspartiet om Forsvar

  Kalle inn flere til førstegangstjeneste og øke forsvarsbudsjettet

 • Senterpartiet om Forsvar

  Øke antall vernepliktige i Forsvaret og antall soldater i Heimevernet

 • Sosialistisk Venstreparti om Forsvar

  Styrke det nasjonale forsvaret og selge overflødige kampfly

 • Venstre om Forsvar

  Mer internasjonal øving og flere ansatte i Forsvaret

 • Kristelig Folkeparti om Forsvar

  Delta i internasjonale operasjoner og prioritere nordområdene

 • Miljøpartiet De Grønne om Forsvar

  Presse Nato til atomnedrustning og ha et mer miljøvennlig forsvar

 • Rødt om Forsvar

  Stoppe kjøp av jagerfly og forby utenlandske militærbaser på norsk jord

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat