Religion

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Religion

  Kreve mer likestilling i trossamfunn som får statsstøtte

 • Høyre om Religion

  Forby utenlandsk finansiering av trossamfunn i Norge

 • Fremskrittspartiet om Religion

  Obligatoriske skolegudstjenester og forbud mot barnehijab

 • Senterpartiet om Religion

  Fortsatt skolegudstjenester før jul

 • Sosialistisk Venstreparti om Religion

  Endre KRLE-faget og støtte kvinner og LHBT-personer i trossamfunnene

 • Venstre om Religion

  Foreldre skal ikke få holde barn unna skoleaktiviteter på grunn av religion

 • Kristelig Folkeparti om Religion

  Vektlegge den kristne kulturarven

 • Miljøpartiet De Grønne om Religion

  Gjøre ekteskapsloven religionsnøytral

 • Rødt om Religion

  Erstatte KRLE-faget og skille staten fra alle trossamfunn

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat