Psykisk helse

Filtrer på parti

 • Arbeiderpartiet om Psykisk helse

  Gi rask psykisk helsehjelp uten henvisning fra lege

 • Høyre om Psykisk helse

  Innføre rett til å møte fagperson tre uker etter henvisning

 • Fremskrittspartiet om Psykisk helse

  Sikre nok psykologer i kommunene

 • Senterpartiet om Psykisk helse

  Kortere ventetid for psykisk helsehjelp

 • Sosialistisk Venstreparti om Psykisk helse

  Psykisk helsehjelp skal være like selvsagt som å få hjelp med et beinbrudd

 • Venstre om Psykisk helse

  Bruke mer av helsepengene på psykisk helse

 • Kristelig Folkeparti om Psykisk helse

  Psykologer i alle kommuner og hjelp uten henvisning fra lege

 • Miljøpartiet De Grønne om Psykisk helse

  Ansette mer helsepersonell som jobber med psykisk helse

 • Rødt om Psykisk helse

  Alle kommuner skal ha tilgjengelige tilbud ved psykiske kriser

Hvilket parti skal du stemme på?

Finn det partiet du er mest enig med i Valgomaten

Ta NRKs valgomat