2019 VÁLGABOHTOSAT

Bodø

Saltstraumen
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

26,5 %
102 jienat
20,0 %
77 jienat
17,9 %
69 jienat
12,7 %
49 jienat
7,0 %
27 jienat
6,8 %
26 jienat
3,6 %
14 jienat
3,1 %
12 jienat
1,8 %
7 jienat
0,3 %
1 jienat
0,3 %
1 jienat

Eai leat ovdagihtii jienat

Dán siiddu bohtosiin eai leat ovdagihtii jienat go gielddas lohket daid buot oktanagas.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  855 jienastanvuoigatvuođalačča.
57 %leat jienastan

Geahča kránnjábiriid bohtosid

Saltstraumen
Fylkkadikkeválggat