2019 VÁLGABOHTOSAT

Vefsn tverrpolitiske parti
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Vefsn

Bellodatjienat

4,2 %
289 jienat
31,7 %
2168 jienat
25,8 %
1768 jienat
11,1 %
760 jienat
8,4 %
576 jienat
8,1 %
552 jienat
5,4 %
368 jienat
2,2 %
149 jienat
1,7 %
114 jienat
1,5 %
100 jienat

Maid oaivvilda Vefsn tverrpolitiske parti?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Vefsn tverrpolitiske parti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn bør si nei til flere vind­mølle­par­ker etter at Øyfjel­let er utbygd.

Vefsn tverrpolitiske parti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn bør støtte regio­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Vefsn tverrpolitiske parti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Et nytt stortsykehus for Helge­land skal ligge i Mosjøen/​Vefsn.

Vefsn tverrpolitiske parti lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn må ta større ansvarsammen med Grane og Hatt­fjell­dal for å sikre bruken av Vefsna.

Vefsn tverrpolitiske parti ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bruk av eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å sikre frem­ti­dens tje­neste­til­bud i kommunen.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid