Valresultat 2019

Vefsn tverrpolitiske parti
Kommuneval

Denne lista finst berre iVefsn

Partioppslutning

4,2 %
289 røyster
31,7 %
2168 røyster
25,8 %
1768 røyster
11,1 %
760 røyster
8,4 %
576 røyster
8,1 %
552 røyster
5,4 %
368 røyster
2,2 %
149 røyster
1,7 %
114 røyster
1,5 %
100 røyster

Kva meiner Vefsn tverrpolitiske parti?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Vefsn tverrpolitiske parti er heilt einig i at:

Vefsn bør si nei til flere vind­mølle­par­ker etter at Øyfjel­let er utbygd.

Vefsn tverrpolitiske parti er heilt einig i at:

Vefsn bør støtte regio­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Vefsn tverrpolitiske parti er heilt einig i at:

Et nytt stortsykehus for Helge­land skal ligge i Mosjøen/​Vefsn.

Vefsn tverrpolitiske parti er heilt einig i at:

Vefsn må ta større ansvarsammen med Grane og Hatt­fjell­dal for å sikre bruken av Vefsna.

Vefsn tverrpolitiske parti er heilt ueinig i at:

Bruk av eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å sikre frem­ti­dens tje­neste­til­bud i kommunen.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti