2019 VÁLGABOHTOSAT

Nordland

Vefsn
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,7 %
2168 jienat
25,8 %
1768 jienat
11,1 %
760 jienat
8,4 %
576 jienat
8,1 %
552 jienat
5,4 %
368 jienat
4,2 %
289 jienat
2,2 %
149 jienat
1,7 %
114 jienat
1,5 %
100 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 29 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Ovddádusbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Guovddášbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn bør si nei til flere vind­mølle­par­ker etter at Øyfjel­let er utbygd.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn bør støtte regio­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Grane, Hatt­fjell­dal, og Vefsn bør slås sammen til en stor kommune.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Vefsn må ta større ansvarsammen med Grane og Hatt­fjell­dal for å sikre bruken av Vefsna.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  10 739 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan
Buot  6 882 jienas ledje 2 690 ovdagihti jiena, namalassii
39 %ovdagihtii jiena
Buot 6 882 jienas dáppe ledje
38guoros jiena
dáppe ledje
10 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Vefsn
Fylkkadikkeválggat