2019 VÁLGABOHTOSAT

Glad i Hurdal
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Hurdal

Bellodatjienat

13,6 %
205 jienat
26,0 %
391 jienat
17,0 %
255 jienat
11,7 %
175 jienat
9,6 %
144 jienat
6,7 %
101 jienat
6,2 %
93 jienat
5,0 %
75 jienat
4,2 %
63 jienat

Maid oaivvilda Glad i Hurdal?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Glad i Hurdal ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Eien­doms­skat­ten er nød­ven­dig for å betale for gode tje­nes­ter i Hurdal.

Glad i Hurdal lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Kom­mu­nale avgifter i Hurdal må senkes, selv om det kan bety kutt i kom­mu­nale tje­nes­ter.

Glad i Hurdal lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bære­kraft­sat­sin­gen i Hurdal bør avslut­tes.

Glad i Hurdal lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hurdal må legge til rette for mer hytte­byg­ging.

Glad i Hurdal lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sen­trums­pla­nen i Hurdal må ned­ska­le­res.

Glad i Hurdal ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hurdal bør forsøke å slå seg sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Glad i Hurdal ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hurdal bør ta imot flykt­nin­ger.

Glad i Hurdal lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hurdal bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid