2019 VÁLGABOHTOSAT

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Hurdal

Bellodatjienat

4,2 %
63 jienat
26,0 %
391 jienat
17,0 %
255 jienat
13,6 %
205 jienat
11,7 %
175 jienat
9,6 %
144 jienat
6,7 %
101 jienat
6,2 %
93 jienat
5,0 %
75 jienat

Maid oaivvilda SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Bære­kraft­sat­sin­gen i Hurdal bør avslut­tes.

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hurdal bør ta imot flykt­nin­ger.

SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Hurdal bør holde barne­tryg­den utenfor bereg­nin­gen av sosial­hjelp.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid