Det grønne skiftet

CALIFORNIA (NRK): Cannabis kan bli USAs mest verdifulle landbruksprodukt om få år. Legalisering har ført til at industrien vokser med rekordfart, og med det kommer også en helt ny turistindustri.

Langt inne i det nordlige Californias vakre fjellheim, en times kjøring fra tettstedet Weed, ligger ranchen Eagle Creek.

Etter legaliseringen av cannabis har eierne skapt et nytt konsept: Cannabis-vennlig ferie på fjellgården «Feeling Groovy at Eagle Creek Ranch».

– Her kan gjestene gå på tur, fiske, slappe av, lese, se på film. Om de røyker cannabis, er det helt greit, sier vert Stephanie Westover.

Gården har mange dyr: Hester, hunder, katter og ikke minst sauer – i forskjellige pastellfarger.

To ganger i året bades de i ufarlige plantefarger – for at gjestene ved ranchen skal få noe morsomt å se på under oppholdet.

– Vi har hatt mange gjester som har sagt at det øker opplevelsen. Her kan de lytte til fugler og være ute i naturen. Langt unna storbyen.

Stephanies mann Val forteller at det er svært ulikt å ha med seg en gruppe hvor folk har drukket alkohol – og en gruppe hvor det har blitt røykt cannabis:

– Hvis du tar med deg en gruppe som har drukket, så ser man det tydelig, og det blir en vanskelig tur for dem. Mens gjester som har røykt før de går på tur, du kan ikke engang merke det. De holder farten, de virker like skjerpet som alle de andre.

Foto av Stephanie og Val ved Eagle Creek Ranch

Stephanie og Val ved Eagle Creek Ranch. Hunden liker å være høy(t) oppe i det tørkede gresset.

Foto: Lars Os

– De som er «høye» er blant våre beste gjester. De virker mer lykkelige, legger Stephanie til. Paret har koblet seg på den svært lukrative legaliseringsbølgen av Cannabis i USA.

Fra «helt Texas» til legalisering

Cannabis kan bli USAs mest verdifulle landbruksprodukt om få år. I dag produseres lovlig cannabis for over 10 milliarder dollar, det tilsvarer 85 milliarder kroner. Industrien vokser med rekordfart.

Analysebyrået Cowen & Co på Wall Street i New York framskriver den legale cannabis-produksjonen i USA fra 9 milliarder dollar i 2017 til 75–80 milliarder dollar i 2030.

Det er mer enn en og en halv gang så mye som verdien av dagens eksport av norsk olje og gass i ett år.

Én av de som nyter godt av legaliseringen er Tim Blake.

– Det kommer til å bli en 50 milliarder dollar-industri i løpet av 10 år, sier Tim Blake fra Mendocino i California.

Han er en av de mest erfarne i bransjen, og har dyrket planten ulovlig siden 1990-tallet. Nå imøteser han legaliseringen over store deler av USA, og driver salg av Cannabis på lovlig vis.

– Cannabis kommer til å bli det største produktet i hele verden. Vi skal dyrke planten her i California og selge til andre delstater i USA og eksportere over hele verden.

Tim Blake startet med ulovlig dyrking av cannabis i skogsområdene i Mendocino i 1990-årene. Fordi han selv drev med ulovligheter, nyttet det ikke å ringe politiet når kriminelle bander kom for å robbe avlingen:

– Det var en lovløs verden, en farlig verden.

Jeg har hatt mange sammenstøt med tyver og ransmenn. Det har vært skuddvekslinger flere ganger mot folk som har forsøkt å rane meg og samarbeidspartneren min for avlingene våre, sier Blake.

Én gang ble kompanjongen min og jeg ranet av en kjent kriminell bande. Kun tilfeldigheter gjorde at de ikke valgte å drepe oss, forteller Blake.

For å stanse denne kriminelle krigen om cannabis gikk Tim Blake til politiet for å få til et samarbeid. Etter hvert gikk de med på å gjøre deler av produksjonen lovlig:

– Det startet store ting her. Vi fikk et program hvor vi kunne dyrke 99 planter lovlig, ute i sola, med sheriffens tillatelse. Det første slike lovlige programmet i landets historie. Jeg har kjempet for legalisering siden den gang.

USAs legalisering av cannabis

Delstatene Colorado og Washington var først ute og legaliserte cannabis i 2012.

I dag har ti delstater, pluss hovedstaden Washington DC, gjort det lovlig for alle over 21 år å bruke cannabis.

I tillegg er det tillatt å selge cannabis for medisinsk bruk i ytterligere 23 delstater.

Mens cannabis helt uten rus-virkning er tilgjengelig i 14 delstater.

Bare i tre delstater er cannabis fortsatt fullstendig ulovlig.

På føderalt nivå er cannabis fortsatt ulovlig i USA, mens naboen Canada har gjort det lovlig i hele landet.

Medisinsk cannabis er tilgjengelig i flere land, inkludert de skandinaviske landene og Finland.

Ofte er det bare mennesker med spesielle sykdommer som får tillatelse til å bruke medisinsk cannabis. Det er også tilfellet i Norge, hvor helsemyndighetene kan gi tillatelse til bruk for pasienter med sterke smerter, der godkjente legemidler ikke gir tilstrekkelig lindring.

I flere land hvor cannabis er ulovlig er det likevel slik at man ikke lenger får straff for å bruke rusmiddelet.

Streng regulering, stor lønnsomhet – og høy skatt

Californias lovgivere har sørget for at cannabis-bransjen er strengt regulert. Bare de som har godkjent lisens kan dyrke, distribuere og selge cannabis. Slike lisenser er kostbare og vanskelige å få utstedt.

Mange av småbøndene som tidligere dyrket ulovlig i mindre omfang har ikke råd til å skaffe seg lisenser. Dermed blir de presset ut av bransjen av større og sterkere aktører.

I California har man også et lovbestemt sporingssystem for cannabis, forklarer en av de nye cannabis-entreprenørene, Josh Keats:

– Det starter med planten. Alle får et unikt serienummer. Staten kan finne ut hva slags genmateriale planten har, hvilket drivhus den er dyrket i og hvilken gård den kom fra.

Keats er direktør i firmaet. De lager først og fremst ferdige produkter til forbrukerne, som for eksempel cannabis-sigaretter, men selger også planter direkte til både bønder og privatpersoner som vil dyrke selv. De som ikke har lisens fra myndighetene kan få kjøpe inntil seks planter for eget forbruk. Kundene står i kø:

– Telefonen ringer i ett sett, sier Keats.

– Vi er så bakpå. Vi kan ikke holde tritt med etterspørselen. Jeg kunne produsert 20 ganger så mye som vi gjør nå uten problemer med å få solgt det.

Keats og hans selskap har startet full produksjon av cannabis i flere drivhus. Her kan de høste inntil fem avlinger i året. Bruttoinntekten er høy.

– Vi omsetter for mellom 1 og 1,5 millioner dollar i året. (8,5-15 millioner kroner) fra drivhusene våre. Samtidig har vi også store utgifter. Delstaten California tar rundt 50 prosent av salgsverdien i skatter og avgifter.

To av drivhusene ligger på tomten til en vingård. Vinstokken opptar mesteparten av arealet, men vinbondens bruttoinntekter er bare rundt 30.000 dollar i året.

– Jeg tror nok vi kan si at cannabis er den nye vinen, konkluderer Keats med et smil.

Varene må betales kontant. På føderalt nivå i USA er cannabis forbudt, og korttransaksjoner ville ført til at banker vil bli straffet dersom de tar imot penger fra cannabissalg. Løsningen er blitt at mange utsalg har en minibank stående i lokalet, hvor man tar ut penger før man gjennomfører handelen.

Slik virker cannabis

De som ønsker rusvirkning fra cannabis vil enten røyke planten eller bruke fordampere, også kalt vapers. Cannabis kan også blandes inn i mat, ofte i form av kaker, sjokolade og drikke.

Det psykoaktive virkestoffet THC (tetrahydrocannabinol) i cannabis gir rusvirkningen. THC er et cannabinoid som bindes til mottakere i deler av kroppens og hjernens signalsystem.

Disse mottakerne er noen av de mest potente i hjernen. Når man bruker cannabis, blir dette signalsystemet oversvømt og resultatet er rusvirkningen.

Dr. Susan Weiss er en av USAs fremste forskere på cannabis og rus, og jobber ved Det nasjonale instituttet for rusforskning (NIDA) i hovedstaden Washington DC. Slik forklarer hun hvordan cannabis virker på mennesker:

– Man føler seg euforisk og avslappet. Oppfatningen av tid blir forandret. I noen tilfeller kan sanseopplevelser bli sterkere og mer lystbetont. Men rusen kan også gjøre deg mer engstelig. Folk reagerer forskjellig. Noen ganger blir folk paranoide når de bruker cannabis.

Hun advarer sterkt mot å kjøre bil i ruset tilstand:

– Cannabis påvirker koordinasjonen, slik at man ikke reagerer raskt nok. Derfor blir det vanskelig å kjøre bil og å drive med sportsaktiviteter.

Hukommelsen og tankegangen blir påvirket. Særlig ting som nettopp har skjedd blir vanskelig å huske. Det blir vanskelig å lære, ta inn ny informasjon eller tenke gjennom et komplekst problem. Alt dette er forårsaket av at cannabinoid-reseptorene i hjernen blir stimulert på en unormal måte.

Virkningen av cannabis har vært lite forsket på, fordi stoffet er forbudt i de fleste land i verden. De fleste medisinske studier har så langt konsentrert seg om tunge brukere.

Herfra er det kjent at inntak av THC kan føre til forvirring, hallusinasjoner og angst. Stoffet kan utløse psykoser hos disponerte individer og gi økt risiko for utvikling av schizofreni.

Susan Weiss er mest bekymret for at ungdom og gravide bruker cannabis.

– De studiene vi har, viser at barn og ungdom som starter med cannabis er de som risikerer de største konsekvensene. De har en større sannsynlighet for å bli avhengige av cannabis og bli avhengige av andre stoffer. De får dårlige skoleresultater, de kan ha mentale problemer og selvmordstanker, og flere av dem er på sosialhjelp.

Weiss sier at den største risikoen med bruk av cannabis er utviklingen av hjernen og evnen til å ta inn kunnskap.

– Derfor bør man vente med å bruke stoffet til hjernen er fullt utviklet.

Myndighetene er også bekymret for at gravide og ammende kvinner bruker cannabis.

– Vi vet at THC går inn i brystmelken, slik at barnet vil bli eksponert for stoffet. Vi vet også at hjernen er under rivende utvikling på det stadiet. Så hvis mor bruker cannabis kan det få store konsekvenser for barnas mentale og kognitive utvikling, og seinere også for skoleprestasjonene.

– Ikke innfallsport til hardere stoffer

Helsemyndigheter og forskere i USA avviser at cannabis er en innfallsport til å bruke hardere stoffer.

– Det er faktisk større bevis for at nikotin er en inngangsport enn cannabis, sier dr. Susan Weiss ved NIDA.

Heller ikke helsemyndighetene i delstaten Oregon, hvor cannabis er i lovlig salg, har registrert noe slikt:

– Vi har ikke sett bevis for at cannabis er en innfallsport her i Oregon, sier dr. Katrina Hedberg, som leder Folkehelsa i delstaten.

Her er man er svært opptatt av å følge med på de unges forbruk av cannabis, og har gjort undersøkelser på skolene hvert år:

– Resultatene viser en helt flat utvikling. Ungdom bruker ikke cannabis noe mer nå enn før det ble lovlig, sier Hedberg.

THC (Tetrahydrocannabinol)

Fremstilles fra knoppen i cannabis-planten. THC er et psykoaktivt virkestoff som gir rus (ofte blitt kalt å være høy).

Man føler seg euforisk og avslappet.

Oppfatningen av tid blir forandret.

I noen tilfeller kan sanseopplevelser bli sterkere og mer lystbetonet. Men rusen kan også gjøre deg mer engstelig.

CBD (Cannabidiol)

Er på molekylnivå nesten likt med THC, men gir helt andre virkninger.

CBD gir ingen rus, og høstes ofte fra stammen eller stilken til cannabis-planten.

CBD blir brukt i flere legemidler som «medisinsk marihuana». Noen pasienter rapporter at det fungerer mot kroniske smerter og muskelspasmer, at det reduserer kvalme ved kjemoterapi for kreftpasienter, i tillegg til å øke appetitten.

Cannabis i Norge

– I Norge var bruken av cannabis høy på 90-tallet, men gikk ned ved årtusenskiftet hos dem som hører til «generasjon prestasjon». Nå øker bruken en god del igjen, særlig i Oslo.

Det forteller professor Willy Pedersen ved Universitetet i Oslo. Han er trolig den fremste cannabis-forskeren i Norge.

– At stater i USA legaliserer cannabis påvirker nok opinionen i Norge. Men enda mer at Canada har gjort det. Landet minner nokså mye om Norge og Justin Trudeau er en karismatisk og ung politiker.

– Hvor farlig er cannabis?

– Mange forskere liker ikke dette spørsmålet, fordi det lett kan tolkes som at en toner ned skadevirkningene av cannabis. Stadig flere forskere plasserer nå alkohol på topp med hensyn til skadevirkninger. I en studie vi gjorde blant studenter i Norge og Storbritannia rangerer de selv alkohol som mer skadelig enn cannabis.

– Du mener at norsk alkoholpolitikk har vært vellykket gjennom en kombinasjon av streng regulering, monopol og høye skatter og avgifter. Kan man tenke seg en tilsvarende modell for cannabis?

– I dag er dette ikke aktuell politikk i Norge. Jeg tror at en del mellom- og søreuropeiske land kommer etter USA og Canada i løpet av 5–10 år. Da vil det nok være vanskelig å opprettholde forbudet mot cannabis her også.

Norge vil da ha et mye bedre utgangspunkt enn USA og dels også Canada, hvor private aktører etter min vurdering har spilt for stor rolle. Vi har tradisjon for streng regulering på alkohol- og tobakksfeltet. Disse erfaringene bør vi selvsagt bruke hvis det blir åpnet for regulert omsetning, som er et bedre uttrykk enn legalisering, mener Willy Pedersen.

Da statsminister Erna Solberg rett før jul ble spurt på Twitter om det var aktuelt å legalisere marihuana, ga statsministeren et klart svar:

Laster Twitter-innhold

Er ikke som gjestene

Tilbake ved Eagle Creek har Stephanie og mannen Val holdt tilbake noe for oss. De gjør nemlig det stikk motsatte av sine tilreisende gjester.

Stephanie og Val røyker nemlig ikke cannabis.

– Nei, Val og jeg røyker ikke cannabis i det hele tatt. Vi bruker ikke cannabis. Det er nok derfor vi er perfekte verter på denne ranchen, smiler Stephanie.

LES MER