Politiet nådde ikke sitt mål

Verken politidirektøren eller justisministeren er fornøyde med politiets oppklaringsprosent i 2009. Politiet nådde ikke sitt mål om å oppklare 38 prosent av sakene.

Ingelin Killengreen og Knut Storberget

Politidirektør Ingelin Killengreen og Justisminister Knut Storberget.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Antall anmeldelser økte med fem prosent fra 2008 til 2009 til totalt 277.197 forbrytelser. Oppklaringsprosenten for forbrytelser i 2009 var på 34,3 prosent, og de nådde dermed ikke målet om å oppklare 38 prosent av sakene.

Skylden legger de på økt antall vinningsforbrytelser, som har lav oppklaringsprosent for politiet. Slike lovbrudd utgjør hele 61,3 prosent av det samlede antall anmeldte forbrytelser, og økte i fjor med nesten sju prosent i forhold til 2008. Tyveribander fra øst får mye av skylden.

- Jeg er ikke fornøyd med oppklaringsprosenten. Vinningskriminaliteten slår negativt ut på oppklaringen, men vi skal opp, og det er et mål i 2010, sier politidirektør Ingelin Killengreen.

Hun og justisminister Knut Storberget er bekymret over den kraftige økningen i vinningsforbrytelser, og sier problemet er en utfordring for politiet.

LES: - Det er så lett å ta ting

Mer samarbeid over grensene

I fjor ble det registrert nesten 170.000 anmeldelser av vinningsforbrytelser i Norge.

Politidirektør Ingelin Killengreen

Politidirektør Ingelin Killengreen

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

- Vinningskriminaliteten er preget av østeuropeiske bander som sveiper innom landet, er her kort tid før de forlater landet. De besøker gjerne flere politidistrikter mens de er her. Det gir store utfordringer når det gjelder politiets arbeidsmåter. Vi må videreutvikle politiets kultur for samarbeid. Vi kan ikke ha det slik at hvert politidistrikt jobber med sin kriminalitet, men samarbeide over grensene, sier Killengreen.

En gruppe vinningsforbrytelser som har hatt en tydelig økning er grovt tyveri fra leilighet og villa, som økte med henholdsvis nær fire og 14 prosent fra 2008 til 2009.

LES: Flere familier rundstjålet i ferien

- Dette tallet vil øke mer dersom ikke vi tenker nytt med tanke på økt samarbeid mellom politidistrikter, og samarbeid over landegrenser, sier politidirektøren.

På politiets pressekonferanse i dag forteller hun at det allerede er flere store prosjekter i gang på tvers av grensene som skal få ned antallet vinningsforbrytelser. Hun sier også de vurderer organisatoriske endringer og sier noen politidistrikt kan være for små for å klare de store utfordringene med internasjonal kriminalitet, og åpner for muligheten for sammenslåing av politidistrikter.

- Vi må være åpne for å se på muligheten for organisatoriske endringer, men avgjørelsen er en politisk spørsmål, sier Killengreen.

Justinsminister Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Overføre fanger

Justisminister Knut Storberget sier vinningskriminalitet er en av de største utfordringene politiet står overfor.

- Etter vold mot kvinner og barn er nok den omreisende vinningskriminaliteten som skaper mest utrygghet for folk flest, sier Storberget.

LES: Politiet har mistet et viktig verktøy

Justisministeren sier de i år styrker politiets budsjett med over en milliard, og skal ansette rundt 1000 nye politifolk. Han håper det vil hjelpe til å få opp antall oppklarte saker. Han forteller også om en ny innsatsstyrke mot vinningskriminalitiet.

- Men det vi først og fremst trenger er interernasjonalt samarbeid. Vi har fått en politisamarbeidsvtale på plass, men vi trenger av avtale med EU om overføring av fanger til soning i hjemland, sier Storberget.

Justisministeren sier han også vil øke bruken av tvangsmidler for å få ned antallet vinningsforbrytelser, spesielt med tanke på lovbrudd begått av utenlandske kriminelle.

Narkotika

Narkotikaforbrytelser er den nest største kategorien av forbrytelsene. De utgjør omtrent 14 prosent av det totale antallet lovrudd i 2009, og økte med nesten fem prosent fra året før.

Her er politiet fornøyd med at tallet er høyt fordi de mener de gjenspeiler politiets egen innsats på området.

- For å bekjempe narkotikakriminalitet må vi være aktive, og vi er derfor fornøyd med at antall anmeldelser har økt, sier Killengreen.

SISTE NYTT

Siste meldinger