Vil at FN forbyr «drapsroboter»

Juseksperter ved Harvard Law School foreslår at FN forbyr «drapsroboter».

Drapsroboter

UNDER UTVIKLING: De siste årene har vi sett en kraftig økning i utviklingen av autonome våpensystemer, såkalte drapsroboter. Slike våpensystemer er under utvikling og kan stå klar om 10-20 år.

Foto: Alan Radecki / Ap/NTB Scanpix

Det er ikke pilotdrevne droner, men helautonome våpensystemer, såkalte drapsroboter, som kan dominere fremtidens slagmark.

Drapsroboter skal oppsøke, identifisere og ta avgjørelsen om å angripe mål, helt uten menneskelig innblanding. Slike våpen er ikke på markedet, men utviklingen er i full gang og har kommet høyt opp i den internasjonale debatten.

Nå foreslår juridiske eksperter fra Harvard Law School og menneskerettighetsforkjempere fra Human Rights Watch – i en felles rapport om autonome våpensystemer – at FN forbyr drapsroboter.

– Senker terskelen for en stat å gå til krig

Neste uke skal autonome våpen diskuteres i et internasjonalt møte i Genève i FN-foraet «Convention on Conventional Weapons (CCW)».

Den ferske rapporten reiser en rekke etiske, juridiske, moralske og politiske spørsmål rundt bruken av drapsroboter.

Juristene og menneskerettighetsforkjemperne mener at selvstyrte krigsroboter ikke vil kunne skille mellom legitime militære mål og uskyldige sivilister, og at slike våpen mangler medfølelse.

En annen faktor er at drapsroboter kan senke terskelen for en stat å gå til krig. Ettersom flere soldatliv blir spart, kan det bli enklere for makthaverne å argumentere for krig, fremgår det i rapporten.

Taranis

UTEN MENNESKELIG KONTROLL: Den britiske dronen Taranis vil trolig kunne operere helt uten menneskelig kontroll.

Foto: BAE Systems / AP

Vil ha globalt forbud

De fremstående juristene problematiserer at maskiner får makt til å bestemme hvem som skal leve eller dø på slagmarken, og spør retorisk om verdenssamfunnet skal tillate at maskiner selvstendig dreper mennesker.

Rapporten peker også på problemer om hvem som skal ha straffansvaret for krigshandlinger som skjer gjennom selvstyrte roboter. Rapporten peker også på at bruken av drapsroboter på andre lands territorier og sivilister er i strid med folkeretten.

Både jusekspertene og menneskerettighetsforkjemperne oppfordrer til globalt samarbeid for å stoppe utvikling, produksjon og bruk av autonome våpensystemer.

– Strider med folkeretten

Jusprofessor ved Universitetet i Oslo og leder for FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, Mads Andenæs, mener at bruken av drapsroboter absolutt er i strid med folkeretten.

– Dersom slike våpensystemer brukes til å krenke menneskerettigheter og står bak krigsforbrytelser, fører handlingene til straffansvar for individer og stater, sier Andenæs til NRK.

Flere robotvåpen med varierende grad av autonomi er allerede i bruk av blant annet USA, Israel, Sør-Korea og Storbritannia.

Eksempler på disse autonome våpensystemene er droner og luftvernsystemet Phalanx. Phalanx kan uten at mennesker er innblandet søke etter innkommende prosjektiler og ødelegge dem.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt