Utrolige funn i Mexico: Amerika kan ha blitt befolket 15.000 år tidligere enn man trodde

Arkeologer presenterer nå ekstremt kontroversielle funn fra en grotte i Mexico. Enkelte steingjenstander peker mot at Amerika ble befolket for mer enn 30.000 år siden.

Grotte i Zacatecas, Mexico

I en grotte i Zacatecas i Nord-Mexico har en gruppe arkeologer gjort undersøkelser siden 2011. Funnene deres skaper debatt blant forskerne.

Foto: Devlin A. Gandy / Reuters

En forskergruppe har avdekket flere steingjenstander de mener tyder på menneskelig aktivitet for mer enn 30.000 år siden – 15.000 år tidligere enn standardteorien tilsier at mennesker kom til Amerika.

Funnene, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature, skaper nå stor debatt blant forskerne.

Forskerne har undersøkt Chiquihuite-grotten i Zacatecas, som befinner seg 2740 meter over havet, i den fjellrike delen av sentral-Mexico.

Kartet viser byen Zacatecas i sentral-Mexico, der forskere har gjort interessante arkeologiske funn.

Grotten ligger omtrent 900 kilometer unna området der Olmek-sivilisasjonen holdt til. Olmekerne er den tidligste kjente sivilisasjonen på det amerikanske kontinentet.

Arkeologisk funn i Mexico

Dette er en av gjenstandene funnet i grotten som forskerne i Zacatecas mener ble brukt som verktøy av prehistoriske mennesker i Mexico.

Foto: Ciprian Ardelean

Fant steingjenstander

Det hele startet i 2011, da forskerne dro opp til grotten for å finne ut av hvordan klimaet i området var for tusenvis av år siden. Men det uventede funnet av en pilspiss ble starten på et helt annet eventyr.

Daniela Hofmann

Daniela Hofmann er førsteamanuensis i arkeologi ved Universitetet i Bergen. Hun spesialiserer seg blant annet i den neolittiske perioden, og sier hun har kjennskap til flere av forskerne bak funnene i Mexico.

Foto: Universitetet i Bergen

Arkeologene skal ha funnet hundrevis av steingjenstander i grotten, som de hevder kan ha blitt brukt som verktøy. I tillegg ble det funnet DNA og spor av trekull som forsterker teorien om menneskelig aktivitet.

Funnene i studien får støtte fra en statistisk analyse som tar flere andre studier i betraktning.

– Arbeidet de har gjort, metodene og dateringen, ser veldig lovende ut, sier Daniela Hofmann, førsteamanuensis i arkeologi ved Universitetet i Bergen til NRK.

Arkeologer i Zacatecas undersøker

Chiquihuite-grotten i Zacatecas er godt isolert og kan ha gitt god ly for mennesker på flukt fra et ubarmhjertig klima.

Foto: Devlin A. Gandy / AP

Funnene undergraver standardteorien

De siste hundre årene har det vært enighet i forskermiljøet om at Amerika ble befolket av mennesker under den siste istiden. De skal ha reist fra Nordøst-Asia, over en landbro fra Sibir til Alaska, for omtrent 13.500 år siden. Men det sås nå tvil rundt den dateringen.

De siste årene har flere studier kommet frem som peker mot at kontinentet ble befolket mye tidligere, kanskje så langt tilbake som 100.000 år før vår tid.

– Dette er ikke den første studien som peker mot en tidligere befolkning av Amerika. For noen år tilbake ble det gjort funn i Chile som peker mot at det skal være mange andre steder å finne spor. Det var bare et spørsmål om tid før noen fant noe, forklarer Daniela Hofmann.

Arkeologer i Zacatecas

Her henter arkeologene gjenstander fra forskjellige epoker i grotten. Forskerne bruker såkalt karbondatering for å finne ut når steinene sist lå på overflaten.

Foto: Mads Thomsen / AP

Skaper debatt blant forskerne

Forskergruppen i Zacatecas er ledet av Ciprian Ardelean, fra det autonome universitetet i Zacatecas. Med seg på laget har han flere arkeologer fra prestisjefulle universiteter som Oxford og Cambridge.

Mange arkeologer er kritiske til funnene.

– Normalt har man en stor liste av ting man forventer å se på et arkeologisk gravested, og forskerne i Zacatecas har ingenting annet en noen knuste steiner, sier Loren Davis, statsarkeolog i den amerikanske delstaten Oregon til National Geographic.

Daniela Hofmann fra UiB sier steingjenstandene ser overbevisende ut, men at det er andre ting ved studien som er kontroversielle.

– Den største overraskelsen er egentlig ikke alderen på gjenstandene. Det er mer overraskende å finne så gamle spor av mennesker, så langt ned på kontinentet. I tillegg er det lite utvikling i det teknologiske nivået på gjenstandene, over mange tusen år. Det er uvanlig, men ikke umulig.

SISTE NYTT

Siste nytt