Hopp til innhold

Vi har mer i vente

Utbruddet kommer til å fortsette på dette høye nivået i flere dager, sier de islandske forskerne som holder vulkanen Eyjafjallajökull under oppsikt.

Satelittfoto av vulkan

Askeskyen sees i oransje på dette satelittbildet fra i dag

Foto: HO / Afp

Fortsatt strømmer det mer flytende stein inn i vulkanen enn det som kommer ut på toppen.

Vulkanen på Island

Asken går opp til ni kilometers høyde.

Foto: Brynjar Gauti / Ap

Les også: Nytt kraftig utbrudd

Les også: Ny vulkansky styrer unna Norge

Vulkanen spyr nå ut omtrent 200 tonn med materiale i sekundet, likevel strømmer det mer til fra dypet av jorden. Resultatet er at materiale blir lagret inne i vulkanen. Forskerne ser dette direkte ved at bakken rundt vulkanen hever seg.

- Dette økende trykket kan føre til at utbruddet blir kraftigere enn det vi ser nå, sier leder for det nordiske vulkansenteret i Reykjavik, Rikke Pedersen.

– Den eksplosive aktiviteten vi har sett i løpet av det siste døgnet, er et direkte resultat av trykkøkningen, men det er ikke nok til å senke trykket igjen.

Ikke mot Norge

Askesky over Island

En tung askesky brer seg sørover fra Island.

Foto: JEFF SCHMALTZ / Afp

Søylen av aske som kommer ut av vulkanen går nå opp til nesten ni kilometers høyde. Den går nesten rett sørover fra Island og kommer ikke over land før den når Portugal.

- Vindretningen er veldig heldig for Norge og Nord Europa, sier statsmeteorolog Håkon Melhuus. Uansett hvilken høyde asken sendes opp i, blir den styrt ut i Atlanterhavet vekk fra fastlandet.

Det er et høytrykk Vest for Island og et lavtrykk over Norge som dominerer været, og askeskyen blir dratt sørover mellom disse to værsystemene.
Vindforholdene kommer til å holde seg slik i mange dager framover, i følge Melhuus.

- Det er ofte stabilitet over været nå i mai, sier Melhuus.

Blir forsinkelser

All flytrafikk kansellert

Flytrafikken går stort sett normalt fredag ettermiddag.

Foto: Ellen Sporstøl / NRK

Eurocontrol, som holder oppsikt med flytrafikken i Europa, melder at flytrafikken stort sett går som normalt fredag ettermiddag, men at asken fører til forsinkelser.

Det er beregnet at det er farlige askekonsentrasjoner også i høyden der passasjerfly normalt holder til. Dette området strekker seg nesten 20 breddegrader vestover i Atlanterhavet.

Flytrafikk som skal fra eller til USA blir nå dirigert sør for askeskyen. Det fører til forsinkelser.

Les:Frykter asketrøbbel i ferien

I løpet av de neste dagene kommer asken til å spre seg innover Spania og oppover i Sentraleuropa, men det er usikkert om konsentrasjonen da blir så høy at det blir stans i flytrafikken.

Island hardest rammet

Eyafjallajökull

Eyafjallajökull

Foto: Arnar Thorisson/Helicopter.is / Ap

På Island er det nå landsbyer som er helt isolert på grunn av askefallet. Innbyggerne blir bedt om å holde seg innendørs med stengte vinduer og dører. Skolene er stengt, og det er vanskelig å bevege seg på veiene på grunn av sikten.
Det er også fare for giftig gass og vann.

- To av våre forskere ble gassforgiftet da de skulle ta prøver i nærheten av vulkanen, forteller Rikke Pedersen. – Ingen av våre får nå lov til å bevege seg nær vulkanen uten gassmasker.

Det meste av gassen er Co2 og svoveldioksid, men det kommer også ut andre giftige gasser som legger seg i terrenget i nærheten av vulkanen.
Gassene blir også blandet inn i smeltevannet som kommer fra vulkanen, og gjør det giftig.

Mer gass enn før

All flytrafikk ble innstilt torsdag morgen

I april lammet asken all flytrafikk i Europa.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Utbruddet er nå annerledes enn det var midt i april. Da kom de voldsomme askeskyene fra kontakten mellom flytende stein og kaldt smeltevann fra isbreen. Nå er ikke lavaen i kontakt med vann, og den eksplosive aktiviteten stammer fra gass som følger med steinen fra dypet.

Når trykket blir mindre ettersom lavaen beveger seg oppover inne i vulkanen, ekspanderer gassen eksplosivt.

- Lavaen som kommer ut nå, inneholder mer gass enn før, forteller forsker Rikke Pedersen. – Men vi er ikke sikre på om selve lavaen er forskjellig, det har vi folk ute for å finne ut av nå.

Litt godt nytt

Det som er klart er at gassen ikke fører til så kraftige eksplosjoner som vannet førte til. Det igjen fører til at askepartiklene er større enn før. Det er fortsatt finkornet aske som kommer ut, men likevel betraktelig større enn det som kom ut i midten av april.

- At askepartiklene er større, fører til at de faller ned fortere, og at skyen derfor ikke rekker så langt, opplyser Pedersen. – Og det er vel de eneste gode nyhetene vi har i dag, sier hun.

SISTE NYTT

Siste nytt