Hopp til innhold

Svensk politi: – Vi er i ferd med å miste kontrollen

STOCKHOLM (NRK): Over 50 bydeler i Sverige er blinket ut som spesielt utsatte områder, hvor kriminelle nettverk har mye makt, og hvor lovløsheten råder. NRK var med da politiet ble angrepet.

Politibetjent Biljana Flyberg og en ung mann som holder hånden foran kamera

BLIR ANGREPET: – Jeg kan aldri dra på jobb i disse områdene uten å ha på den skuddsikre vesten, sier politibetjent Biljana Flyberg. Svensk politi regner noen av Stockholms forsteder som områder hvor det er kriminelle gjenger som bestemmer reglene.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Stikk herfra!

Den maskerte gutten kommer mot NRKs team.

Politiet har fått melding om narkotikasalg i et garasjeanlegg i Stockholm-forstaden Rinkeby. De tar ingen sjanser og rykker ut med to politibusser og to biler.

– Vi drar aldri alene ut på et slikt oppdrag. Det ville ikke ha gått – da ville vi vært underlegne, og ungdommene hadde gått løs på oss, sier politibetjent Erik Kallur.

Ungdomsgjengen løser seg opp når den ser politistyrken komme inn i garasjen. Men på få sekunder blir stemningen svært amper.

Etter å ha beslaglagt store mengder narkotika, tar politiet med seg en ung mann. Idet de skal kjøre bort, treffer en stor stein bakruten på en av politibilene.

– STIKK! Ungdomsgjengen blir svært aggressiv når politiet og NRK kommer inn i garasjen etter tips om narkotikasalg. – Vi vil ikke bli filmet, stikk herfra!

Den maskerte gutten strekker armen ut for å dytte vekk NRKs kamera. Kameratene hans kommer til. De trekker hettene godt over hodet, drar skjerfene opp i ansiktet slik at bare øynene synes, og forsøker å omringe NRKs fotograf.

– Dette er vårt sted, stikk herfra!

Politiet må holde dem igjen.

– Hadde ikke vi vært her, hadde dere vært skikkelig ille ute. Virkelig. Da hadde de gått løs på dere. De hadde mishandlet dere, sier politibetjent Kallur til NRKs team.

Forsøker de å vise at de kontrollerer området?

– De vil gjerne tro det. Vi kommer jo inn og forstyrrer dem, men vi må være mange politifolk, ellers går det ikke. Det er mange ganger vi bare må trekke oss tilbake, sier Kallur.

Politiet finner store mengder narkotika i garasjen og tar med seg én av ungdommene. Idet politiet skal kjøre bort, treffer en stor stein bakruten på en av politibilene.

Ungdommene ville ha siste ord.

Politibetjent Biljana Flyberg i Stockholm-politiet peker mot en knust rute på politibilen

KNUST RUTE: Idet politibetjent Biljana Flyberg og kollegene skal kjøre bort etter å ha avbrutt en ungdomsgjeng i en narkotikahandel, kaster ungdommene en stor stein mot politibilen. De treffer den ene bakruten. – Hadde de truffet ruten foran, hadde steinen truffet min kollega, sier Flyberg.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Kriminelle bander regjerer

Kart som viser hvor de spesielt utsatte byene i Sverige er

UTSATT: De over 50 områdene som politiet betegner som spesielt utsatte, fordeler seg på til sammen 22 svenske byer.

Foto: Rikspolisen i Sverige

I Sverige har det vært en kraftig vekst av såkalte utenforskapsområder – områder med høy arbeidsledighet og høyt frafall i skolen.

Mens det i 1990 var tre utenforskapsområder i Sverige, ifølge det svenske Folkpartiet, viser den siste beregningen, som er gjort av forsker og økonom Tino Sanandaji i 2012, at antallet har steget jevnt og trutt og økt til 186.

En politirapport den svenske Rikspolisen offentliggjorde i 2014, lister opp 55 av utenforskapsområdene som spesielt utsatte bydeler, hvor kriminelle nettverk har sterk innflytelse. De kalles ofte «no go-soner» fordi ambulanser og brannbiler ved tilspissede anledninger ikke kan kjøre inn i områdene uten å ha beskyttelse av politi.

Det er områder som har utviklet seg til parallellsamfunn, med stor grad av indre justis og kontroll.

– Det er lovløshet i deler av Stockholm-regionen nå, sier politiinspektør Lars Alvarsjø i Stockholms politiregion til NRK.

– Situasjonen er alvorlig. Det er noen områder der vi ser ut til å miste kontrollen. Politiet kan aldri akseptere at kriminelle grupper tar over kontrollen i noen boligområder, men det er faktisk slik nå i noen av områdene rundt Stockholm.

Nær halvparten av de utsatte stedene, som Rinkeby og nabo-bydelene Tensta og Husby, ligger i Stockholm-området.

Angriper med våpen, steiner og håndgranater

Bare en halvtimes kjøretur unna det kongelige slott i Stockholm sentrum, har det vokst frem samfunn hvor vanlige lover og regler ikke gjelder.

– I de områdene er det kriminelle gjenger som bestemmer spillereglene, sier Alvarsjø.

Hva møter politiet i disse områdene?

– Vi møtes av steinkasting når vi drar ut på oppdrag. Det samme skjer med redningstjenester som brannmannskaper og ambulanser. De reiser aldri inn uten at politiet er på plass – kommer de først, stanser de utenfor området til politiet har sikret det, selv om de er på utrykning, sier Alvarsjø.

– Senest i forrige uke ble en politipatrulje beskutt. Det har også skjedd at noen har kastet håndgranat på patruljer. Den politibussen som ble utsatt for håndgranat-angrepet, var takk og lov pansret. Hadde den ikke vært det, hadde vi hatt et stort antall døde politifolk i den bussen.

Angrepene gjør at politiet aldri kan kjøre med bare én patrulje inn i de aktuelle områdene. De må være bedre rustet.

– De kriminelle har speidere ute som kontrollerer når politiet kommer inn. Så har de forberedt et lager av for eksempel steiner og jernstenger som de kaster på oss når vi kommer. Til og med molotovcocktails har de kastet på oss, sier Alvarsjø.

Hvorfor jager de ut politiet?

– De vil jo markere at de har kontrollen i disse områdene, sier Alvarsjø.

Vekterne forklarer at lokale gjenger forsøker å jage dem ut av Rinkeby torg i Stockholm. De vil kontrollere området selv. Denne dagen har de fått to steiner kastet etter seg.

– HANDLER OM TERRITORIET: – De kaster steiner for å skremme ordensmakten, for å si at det er deres område. Det er territoriet det handler om, sier en av vekterne som ble truffet av en stein ved t-bane-stasjonen i Husby.

Politi: – Kan aldri dra ut uten skuddsikker vest

Det går mot kveld i Stockholm-forstedene.

Politibetjent Biljana Flyberg sjekker at tjenestevåpenet ligger som det skal i hylsteret, og retter på uniformen.

– Jeg har skuddsikker vest på meg. Jeg kan aldri dra på jobb her uten den skuddsikre vesten, sier hun.

Flyberg leder nærpolitiets team i Rinkeby, Tensta og Husby.

– Det er veldig mye våpen i omløp i visse deler av våre områder. Jeg kan ikke beskrive det som en krigssone, men de kriminelle begynner å bli mer og mer rustet. Vi jobber veldig aktivt med å ta våpen fra dem, sier Flyberg.

Hun sørger for at hjelm og annet sikkerhetsutstyr ligger lett tilgjengelig i politibilen før hun og kollegene begynner på kveldens patrulje i de belastede områdene.

Biljana Flyberg drar aldri på jobb uten skuddsikker vest og pistol. Slik har det blitt i bydelene Husby, Rinkeby og Tensta i Stockholm.

BEVÆPNET OG RUSTET: Politiet bærer våpen, har på skuddsikker vest og med seg hjelm når de patruljerer i de belastede Stockholm-forstedene.

«I de utsatte områdene er mistro mot samfunnet utbredt, og det kommer flere steder til uttrykk ved at politiet ikke er velkommen i området. Politiet opplever i hverdagen at politibiler ramponeres, politi og andre samfunnsaktører angripes, og det samler seg mange folk når politiet griper inn i en situasjon, noe som kan skape utrygghet for tjenestemennene,» heter det i Rikspolisens rapport.

– Det er veldig mye steinkasting, forteller Flyberg.

– Og det er mye «police fishing»: Noen ringer inn en falsk alarm for å få politiet til området. Da ligger de i bakhold og kaster steiner mot politiet som kommer.

Hvorfor gjør de det?

– De er misfornøyde med samfunnet. Og vi representerer samfunnet, sier Flyberg.

Jages bort under intervjuet

Den svenske økonomen Tino Sanandaji, som har gjennomført den nyeste opptellingen av utenforskapsområdene, kaller dem en tikkende bombe.

– Dersom det går dårlig på skolen nå for store deler av en generasjon, kommer dette til å fortsette som et ekko i arbeidsmarkedsstatistikken i tiår fremover, sier Sanandaji, forsker ved Handelshögskolan i Stockholm.

Noen har ringt inn et tips om steinkasting mot en skole. Idet politiet dukker opp, løper ungguttene det de kan.

– HVORFOR LØPER DERE?: Politiet får melding om en gjeng ungdommer som står og kaster stein og glass mot en skole. Når politiet kommer, begynner guttene, som alle er under 15 år, å løpe – med politiet i hælene.

Sanandaji mener de farlige områdene viser at Sverige har mislyktes med integreringen.

NRK møter ham på en kafé midt i Husby, hvor over 80 prosent av innbyggerne har utenlandsk bakgrunn, halvparten fra Asia og Afrika, ifølge Rikspolisens rapport.

– Innvandringen til Sverige har hatt positive sider, men også en del negative. Det har vært negative økonomiske og sosiale konsekvenser, ettersom Sverige har mislyktes med integreringen, sier Sanandaji.

Han peker på en negativ spiral: Når mange innvandrere kommer, blir de ikke godt nok integrert, har vanskelig med å få seg jobb, havner dermed i nedre del av den sosiale rangstigen, og gnisningene i samfunnet øker.

– Når andelen lavinntektsgrupper øker, øker også forskjellene og frustrasjonen i samfunnet. Sverige er det landet hvor ulikhetene har økt mest siden 1980-tallet, sier Sanandaji.

Han blir avbrutt. En ung, maskert mann inne på kafeen roper mot ham. Sanandaji forsøker å roe ham ned.

– Jeg svartmaler ikke ditt område, jeg snakker ikke om Husby. Jeg snakker om integrering, sier han til den unge mannen.

Men gutten og kameratene hans gir seg ikke. De blir mer aggressive og forsøker å ta NRKs kamera.

– Vi filmer ikke dere, vi skal gå nå, sier Sanandaji.

De maskerte guttene jager ham og NRKs team ut av kafeen.

– Ikke noe intervju her i Husby! Dere får ikke gå hvor dere vil!

«Pang, pang, pang» roper en gjeng ungdommer bak NRK og nasjonaløkonom Tino Sanandaji da de evakuerer kaféen. Ungdommene ville ikke ha noe av et intervju om dårlig integrasjon i bydelen Husby i Stockholm.

JAGES BORT: En gruppe maskerte, unge menn jager NRKs team og forskeren de intervjuer, ut av kafeen. – Ikke noe intervju her i Husby! Pang, pang, pang!, roper de unge mennene.

– Tabu å peke på problemene

NRK og forskeren må evakuere fra Husby og fortsette intervjuet i et roligere område utenfor bydelen.

– Det var et eksempel på at det er de lokale gruppenes regler som gjelder. Kafépersonalet hadde ikke noe mot at vi var der, det var greit for de andre gjestene, men denne ungdomsgjengen...de bestemte at vi ikke skulle få være der, sier Sanandaji om hendelsen.

Han mener problemene med parallellsamfunn i Sverige har økt blant annet som følge av at det ikke har vært stuerent å debattere innvandringen.

– Det har vært tabu å peke på problemene. Man har feid problemene med utenforskap under teppet og kalt dem som snakker om dette, for rasister. Men hvem er det som sitter igjen med problemene? Det er ungdommene, sier Sanandaji.

Han mener svenske politikere ikke våger å erkjenne at innvandrings- og integreringspolitikken har vært feilslått.

– Skoleresultatene i disse områdene er katastrofale, og arbeidsmarkedet er enda verre. Vi har fått et enormt polarisert samfunn. Nesten alle Sveriges riksdagspolitikere bor i fine, hvite områder – de lever i en slags boble og sier: «Hva er det folk klager på? Det har jo aldri vært bedre.» Det er vanskelig å snu politikken, for da må man innrømme at mye av det man har gjort, har vært en katastrofe, sier han.

Se Dagsrevy-reportasjen:

I Sverige herjer kriminelle bander i flere bydeler. En svensk politirapport peker ut flere enn 50 områder der kriminelle bander har svært stor makt, nesten halvparten av dem ligger rundt Stockholm.

SISTE NYTT

Siste nytt