Urix forklarer

Vanskeligere å flytte til Storbritannia

LONDON (NRK): Ufaglærte blir nektet adgang til Storbritannia fra nyttår. Her er alt om det nye poengsystemet.

Grensekontroll

Storbritannia innfører strengere innvandringspolitikk etter EU-utmeldelsen.

Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Storbritannia stenger grensene for ufaglærte og folk som ikke klarer å tjene minst tilsvarende 310.000 norske kroner i det som er den største omleggingen av britisk innvandringspolitikk på 50 år.

Reglene gjelder fra 1. januar neste år, da britene er ute av EU for godt. Britene innfører et poengbasert system for å få visum og muligheten til å bo og jobbe i Storbritannia.

Poengsystem

Systemet er poengbasert og 70 poeng er toppscore. Dersom du har en jobb å komme til, så gir det 20 poeng. Er du faglært, så får du ytterligere 20 poeng, mens gode engelskkunnskaper kan gi 10 poeng på toppen av det.

For å nå toppen, dvs 70 poeng, så må du kunne vise til at du har en jobb å gå til der du kan tjene minst tilsvarende 310.000 norske kroner.

En annen måte å komme inn på er hvis du har et yrke som det er mangel på, for eksempel at du er sykepleier, realfagslærer eller sosialarbeider.

Regjeringen med Boris Johnson i spissen har også vært klare på at de er villige til å gi dispensasjoner til for eksempel vitenskapsfolk og kunstnere som er «eksepsjonelle» på sitt område.

Uklart for nordmenn

Det er god grunn til å anta at regelverket også vil gjelde for nordmenn. Men det er ikke klart. Nordmenns muligheter til å bo, studere, eller jobbe i for eksempel London vil bli gjenstand for en forhandling med Norge, der også britenes sjanser til å få komme til Norge i samme ærend vil være med i regnskapet.

Priti Patel.

Justisminister Priti Patel la tirsdag fram detaljene i forslaget til ny innvandringspolitikk i Storbritannia.

Foto: Tolga Akmen / AFP

Det er derfor ikke mulig å si nå hvordan dette vil slå ut for norske studenter som vil studere i Storbritannia.

NRK kjenner til at disse forhandlingene kan starte først etter at EU og Storbritannia er enige om sitt framtidige forhold seg imellom på alle områder som handel med varer og tjenester, toll- og grensekontroller og lignende.

Vil ha ned tallet på innvandrere

Meningen med den nye innvandringspolitikken er å få ned tallet på ufaglærte arbeidsfolk fra de østeuropeiske EU-landene. Det er rett og slett kronargumentet bak brexit.

Regjeringen vil derimot ikke tallfeste sine mål.

Samtidig er bygningsbransjen urolige særlig med tanke på alle boligene som skal bygges framover. Det samme er jordbruket som har vært vant til å lene seg på billig arbeidskraft til for eksempel bærplukking.

Det er usikkert hvordan den nye innvandringspolitikken vil slå ut økonomisk, men regjeringen sier at den vil føre til at britisk ungdom må ta jobber som de nå ikke er interessert i ha.

SISTE NYTT

Siste nytt