Slør-forbud ikke i strid med menneskerettighetene

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir Frankrike støtte i saken om forbud mot bruk av ansiktsslør for offentlig ansatte.

France Veil Ban

FORBUDT: En kvinne med heldekkende ansiktsslør vises bort av politiet i Paris i april 2011, da forbudet mot tildekket ansikt på offentlig sted trådte i kraft.

Foto: Michel Euler / Ap

I 2000 fikk Christiane Ebrahimia, den gang pleier på en psykiatrisk klinikk i Nanterre utenfor Paris, beskjed om at hun ikke ville få forlenget arbeidskontrakten sin.

Grunnen arbeidsgiveren oppga var at hun nektet å jobbe uten ansiktsslør. Ebrahimia gikk til sak mot den franske stat. Torsdag kom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med sin dom:

Avskjedigelsen av pleieren var ikke i strid med artikkel 9 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som handler om retten til religionsutøvelse.

Forbud mot ansiktsslør på offentlig sted

EMD fastslår i dommen at myndighetene hadde den franske grunnloven på sin side da de mente at bruken av ansiktssløret strider med landets sekularitetsprinsipp og kravet om at offentlig ansatte skal fremstå nøytrale.

Det franske forbudet mot ansiktsslør har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Senest i 2014 kom EMD med en dom som sier at forbudet mot å dekke til ansiktet på offentlig sted, som trådte i kraft i 2011, heller ikke strider med EMK.

Lovendringen i 2011 førte til demonstrasjoner både i og utenfor Frankrike. Foran franske ambassader i blant annet Beirut og London viste muslimske kvinner sin motstand mot forbudet. Også i 2004, da loven som forbyr bruk av synlige religiøse symboler på statlige institusjoner som skoler, sykehus o.l. ble innført, var protestene kraftige.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt