Hopp til innhold

PST terrorsikter og etterlyser nordmann

35-åringen som i går ble satt på USAs terrorliste, er nå siktet og etterlyst internasjonalt av Politiets sikkerhetstjeneste. PST innrømmer at de sliter med å finne ham.

Medlemmer av Al Qaida på Den arabiske halvøy

Bildet er fra en video som ble offentliggjort tidligere i år og skal vise medlemmer av Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP) i Jemen. En norsk konvertitt, som er satt på USAs terrorliste, knyttes til gruppen.

Foto: - / Afp

Thomas Blom

Fungerende assisterende sjef Thomas Blom i PST forklarer at de har etterforsket nordmannen over tid.

Foto: Ellen Borge Kristoffersen / NRK

– Jemen er litt vanskelig for tiden. Det skyldes at Al Qaida har et sterkt fotfeste der. Han er ikke lett å lokalisere. Vi har holdt på med dette i noen år, sier fungerende assisterende sjef Thomas Blom i PST til NRK.

– Hva skjer med ham dersom han blir pågrepet?

– Det kommer an på hvor han blir pågrepet. Da blir det spørsmål om utlevering og transport hjem til Norge, svarer Blom.

Slik er terrorgruppen nordmannen knyttes til

Mediepress etter USAs liste

I går ble det kjent at amerikanske myndigheter mistenker 35-åringen fra østlandsområdet for terrorvirksomhet i Jemen.

Etter det VG får opplyst, ble PSTs siktelse utarbeidet i morgentimene onsdag.

– PST vil ikke kommentere noe som går på identitet, men bekrefter at det er den samme mannen som amerikanske myndigheter har valgt å listeføre. Vi mener at vi har tilstrekkelig med holdepunkter for å si at han er tilsluttet Al Qaida i Jemen, sier Blom til NRK.

– Hvorfor går dere ut med dette nå?

– Vi går ut med dette nå fordi vi så at det ble et mediepress knyttet til amerikanske myndigheters listeføring, svarer Blom.

Siktet og etterlyst

Thomas Blom i PST forklarer bakgrunnen for siktelsen slik:

– Vi har over nokså lang tid hatt en pågående etterforskning mot vedkommende, og han er siktet for overtredelse av straffelovens 147d; for å ha deltatt eller delta i en terrororganisasjon. Vi har også valgt å etterlyse ham gjennom Interpol og Schengen-systemet.

Å delta i en terrororganisasjon ble gjort straffbart først i juli i fjor. (Les mer om lovbestemmelsen nederst i saken)

– Vi mener han er en del av Al Qaida i Jemen, og det ble straffbart i fjor sommer, kommenterer Blom.

– Hva kan du si om grupperingen han skal være med i?

– Al Qaida er listeført av FN og sanksjonskomiteen. De har vist seg å være en slagkraftig gruppe, og vi deler mange den bekymringen som ligger til grunn for listeføringen til amerikanerne, sier Blom.

Håper på andre land

– Hva håper dere oppnå ved å gå ut med en slik etterlysning nå?

– Vi håper at han blir pågrepet dersom han skulle bevege seg utenfor det området han nå oppholder seg i. Jeg tviler på at Al Qaida eller jemenittiske myndigheter vil forholde seg til en sånn etterlysning, men forhåpentlig vil andre land kunne forholde seg til det og pågripe han dersom han finnes der.

– Er dette en mann dere ser på som farlig?

– Vel, vi har våre grunner til å gå ut med en etterlysning og ønsket om å få han hjem.

– Veldig aktive

Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier kommenterer siktelsen slik:

– En siktelse peker bakover i tid, nemlig at han har gjort noe som anses som forbrytelse i norsk terrorlovgivning. Mens en terrorliste peker fremover i tid, og sier at man er bekymret for hva noen kan foreta seg i fremtiden. Både terrorlistingen og siktelsen viser at norske og amerikanske myndigheter er veldig bekymret for denne personen og mener vedkommende utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Dette her er et av de mest etablerte, dødelige terrornettverkene i verden. De er veldig aktive og har en internasjonal dimensjon i sin terrorvirksomhet, sier Romarheim om Al Qaida i Jemen.

Konverterte i 2008

Den etnisk norske mannen ble radikalisert etter å ha konvertert til islam i 2008.

NRK snakket med nordmannen to uker etter at han hadde konvertert. Hør og les hele intervjuet med mannen her.

Ifølge USAs utenriksdepartement er mannen erklært juridisk som en «Specially Designated Global Terrorist», en betegnelse som brukes på personer som utgjør en betydelig risiko.

Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP) er den gruppen som har vært hissigst når det gjelder å planlegge terroraksjoner mot vestlige mål, sier forsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NRK.

– Det er den filialen som er nærmest kjernen i Al Qaida-nettverket. Lederen for gruppa fungerer som en slags nestkommanderende i nettverket, sa Nesser til NRK onsdag morgen.

«Truer sikkerheten»

Oslo

SISTE BOSTED: På denne adressen i Oslo var nordmannen sist registrert før han dro til Jemen for å få terrortrening av Al Qaida.

Foto: Mohammed Alayoubi

Siktelsen kommer altså dagen etter at 35-åringen ble terrorlistet av USA.

I erklæringen underskrevet av utenriksminister John Kerry står det at nordmannen «har begått, eller det er en betydelig risiko for at han skal begå, terrorhandlinger som truer sikkerheten til amerikanske statsborgere eller den nasjonale sikkerheten, utenrikspolitikken eller økonomien til USA».

I tillegg til risikoen for straffeforfølgelse, innebærer oppføringen på terrorlisten at amerikanske borgere forbys å inngå «transaksjoner med nordmannen eller transaksjoner til hans fordel», og at nordmannens eiendeler blir fryst i amerikansk jurisdiksjon.

Skal ha trent i Jemen

Ifølge det amerikanske departementet reiste mannen til Jemen for å verve seg til den jemenittiske grenen av terroristgruppen Al Qaida.

Her skal mannen ha lært å lage bombebelter, eksplosiver og større eksplosiver til bilbomber, som del av gruppens terroristtrening.

Etter at mannen konverterte til islam i 2008 skal han ha begynt å reise til Jemen. Ifølge det amerikanske departementet foretok han sin første reise i 2008 og skal ha reist frem og tilbake Norge-Jemen flere ganger. Desember 2011 skal ha vært hans siste tur til landet.

Da det kom frem i 2012 at nordmannen skulle ha fått terrortrening, skrev den britiske avisa The Sunday Times at planen til Al Qaida var å bruke ham mot fly.

Dette sier loven:

35-åringen er siktet for:

§ 147 d. Med fengsel inntil 6 år straffes den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler.

Denne paragrafen ble tilføyd i juli 2013.

Dette mistenkes han for:

§ 147 a. En straffbar handling (...) anses som en terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år når handlingen er begått med det forsett

a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,

b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller

c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en annen mellomstatlig organisasjon.

Amerikanske myndigheter har satt en norsk statsborger på deres terrorliste.

Utenriksminister Børge Brende ble intervjuet av NRK om den terrorlistede nordmannen

SISTE NYTT

Siste nytt