Obama møter dommerkandidater

President Barack Obama har begynt å møte aktuelle kandidater til stillingen som høyesterettsdommer når David Souter snart går av.

Barack Obama utenfor Det hvite hus

President Barack Obama spaserer utenfor Det ovale kontor.

Foto: YURI GRIPAS / REUTERS

President Obama har allerede hatt møter med Diane P. Wood, som skal være en av en håndfull toppkandidater til jobben.

Wood og Souter på samme Washington-konferanse

Wood kom til Washington på onsdag for å delta på en konferanse ved Georgetown University. Også avtroppende høysterettsdommer Souter var deltager på konferansen, om enn bare for å holde en lunsjtale.

Diane Pamela Wood

Diane Pamela Wood har vært i samtaler med presidenten.

Foto: Lloyd DeGrane / AP

Men til tross for Souters tilstedeværelse var det ikke han som var sentrum for begivenhetene.

Skulle Wood, eller en annen kvinne, bli utnevnt som høyesterettsdommer, vil det bare være den tredje kvinnen som tjener i stillingen. De to andre er Sandra Day O'Connor, som ga seg i 2006, og Ruth Bader Ginsberg, som fremdeles tjener.

I tillegg til Wood regner ekspertene med at de mulige kvinnelige kandidatene er Elena Kagan, Jennifer Granholm og Sonia Sotomayor.

Også Kagan var tilstede på konferansen.

Souter skuffet Republikanerne

Souter ønsker å trekke seg tilbake fra livet i Washington, for å dyrke «det gode liv» i hjemstaten New Hampshire.

USAs høyesterett har ni medlemmer, og er nå ofte delt i fem konservative mot fire liberale stemmer når viktige spørsmål skal avgjøres. Souter begynte sin tjeneste i høyesterett i 1990, da han ble utnevnt av den republikanske presidenten George H.W. Bush.

David Souter

Høyesterettsdommer David Souter går av i juni.

Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Men Souter ble en langt mer liberal dommer enn Republikanerne ventet seg. Han har støttet «pro choice»-retten - selvbestemt abort; han har støttet ideen om positiv særbehandling av minoritetsgrupper for å overvinne diskriminering; og han har ønsket en restriksjon i valg-finansieringen for å få bukt med politisk korrupsjon.

Regner man derfor Souter som en liberal, består i høyesterett i dag av fire konservative og fire liberale dommere, samt en dommer i midten som gir en balanse til retten som president Obama forventer å opprettholde. Obamas valg av dommer kommer altså ikke dramatisk til å forandre sammensetningen av høyesterett.

Wood lo høyesterettspørsmålet vekk

Men til tross for Souters «svik» mot Republikanerne var det altså Wood, og delvis Kagan, som tiltrakk seg oppmerksomheten fra deltagerne på konferansen i Washington.

Wood, som i likhet med president Obama er fra Chicago, sa til Washington Post at hun hadde lenge hatt planer om å delta på konferansen, der temaet var domstolenes uavhengighet.

Men samtalen med the Posts reporter tok brått slutt da hun fikk spørsmål om hun også skulle møte noen fra Det hvite hus på turen til hovedstaden.

- Nei, nei, jeg svarer ikke på spørsmål om det der, svarte Wood med en latter før hun gikk videre.

En Post-kilde som skal være kjent med utsilingsprosessen og bakgrunnssjekkingen av Obamas dommerkandidater, hevdet overfor avisen at møtet allerede hadde funnet sted. Og møtet mellom Wood og Det hvite hus er et av mange med mulige kandidater, og som kommer til å foregå de kommende dagene.

En avgjørelse kommer kanskje neste uke

Når kunngjøringen av president Obamas kandidat til stillingen som høyesterettsdommer blir offentliggjort, er ikke kjent, men ifølge Iowa-senator Charles Grassley skal presidenten ha fortalt at kunngjøringen ikke kommer til å skje før i neste uke.

Republikaneren Grassley er en av mange senatorer på begge sidene av partilinjene som presidenten har kalt inn til møter for å forhøre seg om kandidater og for å få råd i forbindelse med hans første utnevnelse i den viktige stillingen.

Det hvite hus gir heller ingen dato for når nominasjonen offentliggjøres, men sier at den kommer når presidenten har gjort seg opp en mening om hvem han ønsker inn i jobben.

David Souter og George H.W. Bush

Souter ble utnevnt til høyesterett av president George H.W. Bush i 1990.

Foto: JEROME DELAY / AFP
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt