Hopp til innhold

Ny rapport: Enorme skogområder er gjenreist de siste 20 årene

Siden år 2000 er det gjenreist skog i områder på størrelse med Frankrike.

En slektning til et covid-19-offer i Brasil planter et tre i en minnepark for pandemiofre i delstaten Rio de Janeiro og markerer dermed vår tids to store katastrofer, klimakrisen og koronapandemien.

En slektning til et covid-19-offer i Brasil planter et tre i en minnepark for pandemiofre i delstaten Rio de Janeiro og markerer dermed vår tids to store katastrofer, klimakrisen og koronapandemien.

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Gjennom de siste to tiårene har det flere steder i verden blitt satset på å gjenreise skog på områder der den tidligere skogen har vært mer eller mindre avskoget.

En toårig studie fra Trillion Trees viser at satsingen har vært en suksess flere steder i verden.

Ved hjelp av satellittfoto og undersøkelser på bakken har man kommet til at 589.000 km² med skog er blitt gjenreist. Det tilsvarer et område på størrelse med Frankrike.

Totalt har mellom 22 og 25 milliarder nye trær grodd opp i de gjenreiste områdene.

Anslag fra The Crowther Lab ved Den tekniske høyskolen i Zürich har tidligere vist at det er rundt 3000 milliarder trær i verden. De nye trærne utgjør dermed under 1 prosent av totalen.

Trillion Trees er et samarbeidsprosjekt mellom tre store naturvernorganisasjoner; Verdens naturfond (WWF), BirdLife International og Wildlife Conservation Society (WCS).

Skogen som er gjenreist har ifølge The Guardian potensial til å fange og lagre 5,9 gigatonn CO₂.

Det er mer enn hva USA slipper ut på ett år. Tallene er likevel ikke helt sammenlignbare. USA slipper ut CO₂ hvert år, men skogens evne til å fange opp CO₂ er over dens livsløp.

– Vitenskapen er klar. Skal vi unngå farlige klimaendringer og snu tapet av natur, må vi både stoppe avskoging og gjenreise naturlig skog, sier lederen for naturbaserte løsninger i WWF, William Baldwin-Cantello.

Kart som viser (i lysegrønt) områdene der det er vokst opp store områder med ny skog de siste 20 årene.

Kart som viser (i lysegrønt) områdene der det er vokst opp store områder med ny skog de siste 20 årene.

Foto: Force of Nature

Brasil, Mongolia og Sverige

Forskerne trekker spesielt frem rundt 20 områder der gjenreisingen har vært særlig vellykket.

Den atlantiske regnskogen i Brasil er den største suksessen med gjenreising. Den atlantiske regnskogen dekket over 1 million km² langs kysten i Brasil før europeerne kom til landet på 1500-tallet. Bare 15 prosent av den opprinnelige skogen står igjen, men siden 2000 er rundt 42.000 km² gjenreist.

Mongolias boreal barskog har vært herjet av enorme skogbranner som knyttes til klimaendringer. Likevel viser oversikten at 12.400 km² av skogen er gjenreist i løpet av de to siste tiårene.

De svenske skogene trekkes frem som ett av områdene med mye gjenreising. Både på grunn av en aktiv skogforvaltning og på grunn av naturlig spredning.

I Hellas er skog blitt gjenreist som et resultat av fraflytting fra landsbygda. Skog har grodd opp på tidligere jordbruksområder.

Syv ganger mer avskoging

Til tross for de gode nyhetene om gjenreisning av skog, er mengden som blir avskoget langt større.

Siden år 2000 er rundt 3.860.000 km² blir avskoget, syv ganger så mye som det som er blitt gjenreist.

Bare så langt i år er 1740 km² regnskog ødelagt i Amazonas.

Gjenreising av skog står frem som et av det viktigste våpnene i kampen mot klimaendringer.

Project Drawdown er et prosjekt der forskere fra hele verden ser på hvilke realistiske tiltak som vil være mest effektive for å redusere utslipp og/eller trekke CO₂ ut av atmosfæren.

Gjenreising av skog i tropene regnes på listen som det femte mest effektive tiltaket. Tar man med gjenreising i andre områder blir gjenreising det tredje mest effektive.

SISTE NYTT

Siste nytt