Norge og NASA inngår avtale om klimaovervåkning

WASHINGTON, D.C. (NRK): NASA og Kartverket skal utvikle ny teknologi for å styrke klimaovervåkningen i Arktis. I Washington signerte de i dag en avtale som vil få stor betydning for måling av hav og isendringer.

VIKTIGE UNDERSKRIFTER FOR KLIMAET:

Karen Feldstein fra NASA og Per-Erik Opseth signerer avtalen ved NASAs hovedkvarter.

Foto: Knut Arne Gjertsen

– Dette er en banebrytende avtale fordi vi nå skal bruke vår mest fabelaktige teknologi på et svært viktig geografisk område i Norge, sier NASAs direktør for jordobservasjon, Michael Freilich.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen underskrev i kveld en avtale med Kartverket om å levere en satelittavstandsmåler til det nye jordobservatoriet i forskerlandsbyen Ny-Ålesund på Svalbard.

BANEBRYTENDE SAMARBEID:

NASAs Michael Freilich og Kartverkets Per-Erik Opseth skal samarbeidet tett framover og håper avtalen vil føre til enda mer internasjonalt samarbeid om klimaovervåkning,

Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Skal finne ut hvor mye havet stiger

I ti år har Kartverket vært på jakt etter en slik avtale med NASA, forteller divisjonsdirektør Per-Erik Opseth.

– Dette samarbeidet gir oss muligheten til å forstå havnivåenes utvikling i forhold til hvordan landmassene beveger seg. Slik kan vi forutsi langt bedre enn før hvordan kloden og klimaet vil endre seg i tida som kommer

ÅPNER I JUNI:

Jordobservatoriet i Ny-Ålesund som åpner i juni neste år.

Foto: Kartverket

Lasermåling

Så langt har ikke teknologien vært god nok til presist å kunne forutse hvordan havnivåene og jordkloden endrer seg på sikt.

– NASA utvikler en laseravstandsmåler som gir bedre posisjonsbestemmelse for satellittene som skal brukes. Denne kan fjernbetjenes, slik at vi blir avhengig av færre mennesker ved jordobservatoriet, sier Opseth.

I juni neste år skal det nye anlegget på Svalbard åpnes.

– Dette gir hele menneskeheten mulighet til å måle hvordan formen på kloden vi bor på endrer, seg, sier Michael Freilich.

NASA bygger nå et spesielt robust teleskop som tåler det tøffe klimaet på Svalbard.

Norge i verdenstoppen

Statssekretær kommunal- og moderniseringsdepartement Bjørnar Laabak var også til stede da avtalen ble undertegnet ved NASA-hovedkvarteret i dag.

– Dette er en viktig avtale som viser at Norge er i verdenstoppen når det gjelder overvåkning av jordkloden.

NORGE I VERDENSTOPPEN:

Statssekretær Bjørnar Laabak var tilstede for å overvære en signering han anser som svært viktig for Norge.

Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Avtalen er en modell for utviklingen av neste generasjons måleinstrumenter og kartverket håper den vil føre til mer internasjonalt samarbeid.

Også FN jobber nå for tettere samarbeid om klimaovervåkning.

SISTE NYTT

Siste nytt