Møte i Moskva om Syrias kjemiske våpen

Utsendinger fra Syria, USA, FN og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) skal møtes i Moskva på fredag for å gjennomgå planen om utfraktingen av Syrias kjemiske våpen.

Norske spesialsoldater ombord på «Helge Ingstad»

Norske spesialsoldater er om bord på fregatten KNM «Helge Ingstad», som skal eskortere lasteskipene som skal frakte de kjemiske våpnene ut fra Syria.

Foto: Yiannis Kourtoglou / Afp

Det er Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov som bekrefter at møtet vil finne sted i romjulen.

Syriske eksperter kommer fra Damaskus til Moskva for å bistå russiske, amerikanske og andre internasjonale eksperter tilhørende FN og OPCW i planleggingen.

Det syriske militæret har tatt på seg sikkerhetsansvaret i operasjonen.

Ifølge tidsplanen som er lagt av OPCW skal de farligste delene av Syrias kjemiske våpenarsenal være fraktet ut av Syria innen 31. desember. Deretter starter prosessen med destrueringen, som er beregnet å ta to-tre måneder.

Den siste fristen, hvor alt av kjemiske våpen skal være ute av landet og ødelagt, er satt til 30. juni 2014.

Legges i spesialbeholdere

Inspektører fra FN og OPCW har de siste månedene kartlagt og undersøkt de kjemiske våpenlagrene rundt om i Syria.

Det meste av produksjonsutstyret er ødelagt på stedet, mens kjemikaliene skal puttes i spesialbeholdere og fraktes ut av landet.

Russland er allerede på plass med 25 pansrede lastebiler og biler som skal frakte beholderne til havnebyen Latakia.

Dette kan bli en krevende oppgave, gitt at bilene og lasten må gjennom områder hvor krigen raser. Regimestyrkene skal fortsatt ha kontroll over motorveien som fører til Latakia.

Lastingen i Latakia

Når stridsmidlene når havnebyen, skal de lastes om bord på et dansk og et norsk lasteskip. De skandinaviske lasteskipene vil være under beskyttelse av danske og norske fregatter både i Latakia og i åpen sjø.

De fire skipene ligger allerede klare til innsats ved havnen i Limassol på Kypros.

Den danske flaggkommandøren Torben Mikkelsen

Operasjonen i havnen i Latakia skal ledes av den danske flaggkommandøren Torben Mikkelsen.

Foto: Yiannis Kourtoglou / Afp

Før beholderne fraktes videre skal OPCW-inspektører på nytt sjekke spesialbeholderne, og ikke minst merke og utstyre dem med sporingsutstyr. Beholderne skal deretter pakkes og lastes opp i rundt 150 containere.

Containerne vil deretter bli skipet til en italiensk havn, hvor de skal omlastes til det amerikanske fartøyet MV «Cape Ray», som er i ferd med å få installert mobile destruksjonsanlegg.

Den farlige lasten bringes ut i åpen sjø et sted i Middelhavet og selve destrueringsprosessen starte.

På «Cape Ray» skal kjemikaliene vannes ut til mindre farlige konsentrasjoner og tappes over på 4.000 kjemikalietanker. Til sammen er det snakk om 7,7 millioner liter utvannet væske.

Etter utvanningsprosessen vil kjemikaliene utgjøre en langt mindre risiko og kan sammenliknes med vanlig industriavfall, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

De ikke fullt så farlige delene skal til Storbritannia, hvor 150 tonn skal destrueres ved et sivilt anlegg.

Ute på anbud

Foruten kjemikaliene som bringes ut ved nyttår, skal ytterligere et ukjent antall tonn ut av landet om et par måneder.

Hvor dette partiet skal fraktes og destrueres er foreløpig ikke offentlig kjent, gitt at anbudsfristen er satt til slutten av januar.

Omkring 30 selskaper har ifølge OPCW meldt sin interesse for jobben, og franske Veolia og finske Ekokem regnes blant de sterkeste kandidatene.

SISTE NYTT

Siste nytt