Mobilen får skylda for biedød

Tyske forskere mener mobilstråling kan være årsaken til at store svermer av honningbier har forsvunnet sporløst i USA og Europa.

Birøkter med biesverm
Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Forskere ved Landau-universitetet i Tyskland mener at stråling fra mobiltelefoner kan ha skylden for at hele svermer av honningbier det siste året har forsvunnet og etterlatt seg tomme bikuber.

Teorien er at strålingen forstyrrer de vanligvis hjemmekjære insektenes innebygde navigasjonssystem, og gjør at de ikke finner veien hjem til kuben igjen.

Mystisk masseflukt

Det siste året har birøktere i Nord-Amerika opplevd at de voksne hannbiene ikke vender tilbake til bikubene sine.

På den amerikanske østkysten er rundt 70 prosent av den kommersielle biebestanden meldt savnet, mens det anslås at rundt 60 prosent av biene på vestkysten er forsvunnet.

Forsvinningene er til nå rapportert i rundt halvparten av USAs 50 stater. I Europa har den mystiske masseflukten så langt inntruffet i Tyskland, Sveits, Spania, Portugal og Italia, og forrige uke hevdet britiske birøktere at fenomenet nå har nådd Storbritannia.

Alvorlig for avlinger

Albert Einstein sa i sin tid at dersom biene forsvant, ville menneskeheten bare ha fire år igjen å leve.

Store deler av verdens avlinger er avhengige av bienes pollenspredning for å reprodusere, og hvis biene forsvinner, kan det få alvorlige konsekvenser for verdens matforsyning.

Så langt vet ingen hvorfor bisvermene forsvinner, men blant årsakene det spekuleres i er parasitter, sprøytemidler, klimaendringer og genmodifiserte avlinger.

Farlig stråling?

Forskere ved Landau-universitetet i Tyskland mener nå å ha påvist at bier ikke vender tilbake til kubene sine når det er mobiltelefoner i nærheten.

Det er tidligere påvist at bienes adferd forandrer seg i nærheten av kraftledninger, og teorien er at strålingen fra telefonene forstyrrer bienes navigasjonssans, og gjør at de ikke finner hjem igjen.

Hvis teorien stemmer, føyer den seg inn i rekken av påståtte bivirkninger av mobiltelefonbruk.

Nedsatt fruktbarhet hos menn, kreftsvulster i hjernen og hjerneskader har alle blitt forsøkt knyttet til mobilbruk, men så langt er få direkte årsakssammenhenger påvist.

En av grunnene er at utbredelsen av mobiltelefoner er et forholdsvis nytt fenomen, mens kreftsvulster og strålingsskader gjerne utvikler seg over lengre tid. Biene, derimot, har forsvunnet i løpet av få måneder, og kan dermed være mobilstrålingens første synlige ofre.

SISTE NYTT

Siste nytt