Hopp til innhold

Minst 40 drept av norske styrker

NRKs gjennomgang av dokumentene fra Wikileaks viser at norske styrker har drept minst 40 afghanske opprørere. - Rapportene er troverdige, sier norsk soldat.

NRKs gjennomgang av militærdokumentene som er lagt ut på Wikileaks, viser at norske styrker har drept minst 40 oppørere i Afghanistan. Forsvaret har aldri gått ut med tall over hvor store tap norske styrker har forårsaket fienden.

Totalt stammer disse 40 drapene fra 44 hendelser i de lekkede loggene på Wikileaks nettsider. . Det må understrekes at norske styrker med stor sannsynlighet har vært involvert i flere hendelser enn de 44. I tillegg har det sannsynligvis vært hendelser som ikke eksisterer i loggene, noe Forsvaret også bekrefter.

I tillegg til de 40 drepte afghanske opprørerne, er norske styrker omtalt i saken der norske styrker skjøt en mann som kom mot dem på motorsykkel og ikke stoppet.

Den mest omfattende hendelsen vi har funnet skjedde 5. november 2008. Da ble to norske soldater skadd, og norske styrker var med i en hendelse der 30 fiender/opprørere ble drept (se loggen i faktaboks til høyre).

Troverdig

NRK har snakket med en norsk soldat som i fjor tilbrakte et halvt år i den norske stabiliseringsstyrken i Afghanistan. Nå har hverdagen han opplevde der blitt offentliggjort på Wikileaks i form av militære logger.

- Det jeg har lest synes jeg fremstiller hverdagen der nede på en troverdig måte, sier han.

Situasjonen i Afghanistan har tilspisset seg og han mener innholdet i loggene bør være som forventet.

- Det bør ikke komme som en overraskelse på noen når man opererer i det området. Skudd vil bli løsnet, soldater vil bli såret. Vi kommer opp i hendelser som er vanskelig håndtere. Det har skjedd og kommer til å skje igjen, sier han.

- Har du selv vært involvert i hendelser som du har funnet igjen i de lekkede rapportene fra Wikileaks?

- Ja, det har jeg, sier han, og forteller at det de opplever i Afghanistan er som å være i krig:

- Norge som nasjon er ikke i krig, men jeg kan si at det føles veldig ut som vi er i krig når noen skyter på deg, sier han.

Vil ta i bruk straffeloven for krigstid

Generaladvokat Arne Willy Dahl

Generaladvokat Arne Willy Dahl

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Generaladvokat Arne Willy Dahl mener at situasjonen i Afghanistan er blitt så alvorlig at Norge bør ta i bruk bestemmelsene for krigstid. Det vil si at eventuelle lovbrudd av norske soldater behandles med militære meddommere.

- Det har gradvis blitt mer intenst, mer kamper, flere hendelser hvor det har vært skyting, flere som er drept av veibomber.

Generaladvokaten spør seg om hva man skal gjøre hvis for eksempel lekkasjene fra Wikileaks viser at norske soldater har begått krigsforbrytelser.

- Da mener jeg at de bestemmelsene som straffeloven gir for krigstid må være riktig.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Aas-Hansen mener at det sivile rettsapparatet kan behandle straffesaker fra Afghanistan godt nok:

- En kan kjøre sak for norsk rett for handlinger begått i Afghanistan, og for eksempel velge å benytte sakkyndige vitner.

SISTE NYTT

Siste nytt