– Vi har funnet verdens eldste form for liv

LONDON (NRK): En internasjonal forskergruppe der også Norge er med, mener å ha funnet verdens eldste fossil. Et fossil som kan hjelpe til i letingen etter liv på Mars.

Stein der verdens eldste fossil ble funnet

I denne steinen fant forskerne fossilet som tilbakedaterer livet opprinnelse på jorden med 300 millioner år.

Foto: Dominic Papineau / UCL

Til nå har det tidligste tegnet på liv på jorden vært antatt å være et mikrofossil som ble funnet i Vest-Australia, datert til å være 3.460 millioner år gammel. Men funn som en forskergruppe under ledelse av University College London har gjort i Canada, tilbakedaterer livet på jorden med ytterligere 300 millioner år.

Jernhungrig bakterie

Gruppen besto av folk fra flere land og organisasjoner, også Norges geologiske undersøkelser var med. Feltarbeidet fant sted i Nunavik i Quebec, og i et lag med kvarts fant forskerne fossilet av en bakterie som levde på jern.

Forskere ved University College London forteller om fossilfunn som tilbakedaterer livets opphav.

University College London offentliggjorde funnet i dag. Doktor Dominic Papineau (midten) ledet forskergruppen. Stipendiat Matthew Dodd (t.h.) har skrevet rapporten om funnet. Til venstre doktor Rebecca Caygill.

Foto: Espen Aas / NRK

– Basert på det omfattende bevismaterialet vi har kunnet presentere, så har vi funnet det - vi har funnet den eldste formen for liv på jorden, sier doktor Dominic Papineau ved University College London og senter for nanoteknologi til NRK - synlig stolt.

Å kunne tilbakedatere livet på jorden med flere hundre millioner år, betyr mye.

Et slags opphav for alle

Mennesket er ikke i noen direkte linje fra bakterien som forskerne har funnet fossilet av, men ettersom det kan være det aller første tegnet på liv, sier Papineu at det går en

Doktor Dominic Papineau ved University College London intervjues av NRK

Doktor Dominic Papineau er synlig stolt over funnet de gjorde i Quebec, Canada.

Foto: Espen Aas / NRK

slags linje gjennom alle disse årene.

– Det er minst 3,8 milliarder år som skiller oss fra disse fossilene vi fant. Men vi er ikke direkte etterkommere. Vi har likevel samme opphav, fordi alle levende organismer stammer fra det samme.

Steinen som fossilet ble funnet i, befant seg under havoverflaten den gangen bakterien oppsto. I følge forskerne støtter funnet teorien om at livet oppsto i den varme havbunnen som oppsto etter at jorden ble dannet.

Samme type stein som i Norge

Yngre varianter av den samme steinen som ble funnet i Quebec er funnet flere andre steder som i Nord-Amerika, Vest-Australia og faktisk også i Norge, nærmere bestemt på Løkken Verk i Sør-Trøndelag.

– Funnet hjelper oss til å sette sammen historien til planeten vår, og ikke minst det utrolige livet på den. Det hjelper også til å identifisere spor av liv andre steder i universet, hevder Papineu.

Verdens eldste fossil - på nært hold

Verdens eldste fossil, sett gjennom et mikroskop.

Foto: Matthew Dodd / UCL

Doktorgradsstipendiat Matthew Dodd, som har skrevet rapport om funnet utdyper videre.

– Funnet beviser at liv utviklet seg på jorden på et tidspunkt der både den og Mars hadde rennende vann på overflaten, noe som henter frem mange spørsmål om utenomjordisk liv. Derfor kan vi finne bevis for liv på Mars for 4.000 millioner år siden - og hvis vi ikke gjør det, kan det være at Jorden var et helt spesielt unntak.

Nyheten om funnet ble offentliggjort internasjonalt klokken 19 onsdag kveld, norsk tid.