Libya leier jordbruksland i Ukraina

Ørkenlandet Libya skal leie 100.000 dekar jordbruksland i Ukraina til hvetedyrking.

Julia Timosjenko og Muammar Gaddafi.

Ukrainas statsminister Julia Timosjenko besøker Libyas leder Muammar Gaddafi.

Foto: STR / REUTERS

Kornet skal libyerne eksportere til seg selv og andre afrikanske land.

Libya er avhengig av å importere så godt som all mat de 5,3 millioner innbyggerne trenger.

Flere andre land som er avhengige av import for å brødfø befolkningen sin har vært på utkikk etter jordbruksarealer utenfor egne grenser på grunn av vannmangel og den kraftige økningen av matevareprisene i fjor.

Det gjelder Saudi-Arabia, Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, Kina og Sør-Korea.

Olje

Avtalen mellom Ukraina og Libya omfatter langt mer enn leie av jordbruksland.

Ukraina skal importere 600.000 tonn libysk råolje. Landet blir dermed mindre avhengig av av russisk olje som har skapt konflikt med Russland, og forsyningstrøbbel i en rekke EU-land som er avhengige av en jevn oljestrøm gjennom rørledningene på ukrainsk område.

Kjernekraft

Ukraina og Libya skal også samarbeide om fredlig utnyttelse av kjernekraft og på det militære området, blant annet skal landene utveksle hemmelig informasjon, uten at det blir utdypet nærmere.

Ukrainas statsminister Julia Timosjenko er i Libya der samarbeidsavtalen ble offentliggjort.

SISTE NYTT

Siste nytt