Hopp til innhold

USA - en krigstrett nasjon

Fire år og 3218 døde amerikanere etter 20.mars 2003, er det overraskende nok fremdeles 32 pst av den amerikanske befolkningen som støtter krigen i Irak.

Irak
Foto: SGT.MOLLY DZITKO / AFP

Dette er likevel en dramatisk nedgang fra marstallene for fire år siden. Allerede før invasjonen var mange skeptiske, men 72 pst av de spurte svarte den gang at de var tilhengere av invasjonen i Irak.

Blant de som har skiftet mening er det flest demokratiske velgere og folk over 50 år. I de høyere årsklasser har endringen vært spesielt stor.

Aktiv motstand

Det oppsiktvekkende er imidlertid at 61 prosent av de spurte i en meningsmåling CNN står bak, sier de er motstandere av krigen, og en snau halvpart av dem sier de er sterkt i mot krigen. Dette i kontrast til i mars 2003 da bare 20 prosent av de som svarte på de samme spørsmålene var "sterkt" i mot krigen.

Full støtte til soldatene

Dette betyr at amerikanerne ikke blir apatiske og "melder seg ut" etter hvert som krigen går sin skjeve gang. Tvert i mot de engasjerer seg og tar et standpunkt.

I den amerikanske debatten er det mange som mener at det er viktig å støtte sin "commandor-in-chief" så lenge det pågår kamphandlinger; og amerikanerne lærte etter Vietnam-krigen, så denne gangen får soldatene full støtte.

Mange ser på det som illojalt å kritisere krigen, mens unge kvinner og menn er villige til å ofre sine liv for å forsvare fedrelandet. På denne bakgrunn blir den økende motstanden enda sterkere.

Afghanistan

Invasjonen i Irak i mars for fire år siden var en direkte konsekvens av terrorangrepene mot USA 11.9.2001. Da Irak ble invadert hadde amerikanske styrker allerede vært i Afghanistan i halvannet år.

Mens Det Hvite Hus med president Bush i spissen hevder at dette er to forskjellige fronter i krigen mot internasjonal terrorisme, så er det mange som ser helt forskjellig på de to felttogene.

Mannen bak terroraksjonene Osama Bin-Laden befant - og befinner seg - etter alt å dømme i Afghanistan, der det muslimske presteskapet i Taliban-bevegelsen ga terroristene en frihavn.

President Bush har måttet tåle mye kritikk for at USA  i praksis- ga opp jakten på terrorlederen i Tora Bora-fjellene og i stedet konsentrerte seg om å styrte den irakiske presidenten Saddam Hussein som verken hadde masseødeleggelsesvåpen ellr noe med terrorbombene 11.september å gjøre.

Desillusjonerte

I den ferske meningsmålingen som CNN offentliggjør i anledning fire års dagen for invasjonen i Irak er det overraskende mange amerikanere som nå har en negativ oppfatning også av krigen i Afghanistan.

I 2001 mente 88 pst av de spurte amerikanerene at de støttet Afghanistan-krigen. I dag er det bare annenhver amerikaner som støtter krigen mot Taliban i Afghanistan. Den andre halvparten sier de mener at krigen i Afghanistan går svært dårlig.

Bagdad

I anledning fire-årsdagen har en rekke vestlige nyhetsmedier slått seg sammen og foretatt en motsvarende meningsmåling i Irak og Bagdad.

Mens svarene på landsbasis viser at 18 pst av de spurte i Irak har tillit til amerikanerne, er det ingen av de spurte i den iraksiske hovedstaden som har noen som heslt tillit til de amerikanske styrkene.

Likevel svarer en tredel at de ikke ønsker at amerikanerne forlater landet nå, da en snau halvpart mener de har det bedre nå enn før invasjonen.

SISTE NYTT

Siste nytt