Mystisk økning av viktig klimagass i atmosfæren

Fra 2014 til 2015 har det vært en kraftig økning av metan i atmosfæren. Forskerne vet foreløpig ikke hvorfor.

Cambodia Daily Life risåker

Risåkre, som denne i Kambodsja, er en av mange betydelige metan-kilder.

Foto: Heng Sinith / Ap

Mens CO₂ er kjent som den store «klimasynderen», har metan gjerne kommet litt i skyggen. Men metan står for en betydelig del av den globale oppvarmingen, og jordbruk, avfallsdeponier og olje- og gassvirksomhet er de største kildene til metanutslipp.

I tillegg frykter klimaforskerne at den globale oppvarmingen skal frigjøre mye metan som nå ligger i frossen myr og tundra i Arktis.

BBC skriver om fersk forsking som viser at i 2014 og 2015 har det vært en veldig stor økning av metan i atmosfæren.

​Robert Jackson ved Stanford University i USA sier til BBC at verden må få kontroll over metanutslippene, eller så kan innsatsen for å få ned CO₂-utslipp bli spist opp av metanutslipp.

Også det svenske nyhetsbyrået TT skriver om den økte metan-konsentrasjonen og viser til en artikkel i Environmental Research Letters. Mens det var en langsom økning fra 2000 til 2006, begynte økningen å stige, før det tok ordentlig av de to siste årene.

– Å holde oppvarmingen under to grader er allerede utfordrende. Og det blir enda vanskeligere om det ikke blir gjort noe kraftig og raskt med metanutslippene, står det i artikkelen som er signert 81 forskere.

Har en mistenkt

Nøyaktig hvorfor det har vært en kraftig økning i 2014 og 2015 av metan i atmosfæren, er ukjent.

Mens det er relativt enkelt å måle CO₂-utslipp basert på blant annet kunnskap om hvor mye olje, gass, kull som forbrennes, er det mye vanskeligere å måle hvor metangassen slippes ut fra.

Selv om det ikke er slått fast hvorfor metan-utslippene har økt slik, har professor Jackson en mistenkt – jordbruket.

– Vi tror biologiske og tropiske kilder er de mest sannsynlige årsakene.

Nye satellitter skal sendes opp

En annen mulig årsak som BBC-artikkelen nevner, er om det kan ha skjedd noe med de kjemiske reaksjonene som normalt fjerner metan fra atmosfæren.

Forskerne setter også sin lit til nye satellitter som skal sendes opp for å få bedre oversikt over metangassen.

Les også:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt