Hopp til innhold

Overraskende klimafunn ved Svalbard

Mer av klimagassen metan i havet kan føre til mer metan i atmosfæren, frykter forskere. Men det er ikke tilfelle i området rundt Svalbard, viser en ny studie.

Hav Arktis

I havet vest for Svalbard, vet forskerne at det siver ut metangass fra havbunnen.

Foto: Cathrine Lunde Myhre

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Fra havbunnen i Arktis siver klimagassen metan opp i havet. Noe løser seg opp i vannet, noe stiger oppover i bobler.

Når polhavet blir varmere, tror forskere at mer metan vil frigjøres.

Metan er en kraftig klimagass - mye sterkere enn CO₂.

Sommeren 2014 var ei gruppe forskere i Arktis for å finne ut hva som skjer med metanet som siver ut fra havbunnen, og hvor mye av dette som slipper ut i lufta.

Omfattende prøver

Cathrine Lunde Myhre

Cathrine Lunde Myhre er seniorforsker ved NILU og prosjektleder for MOCA.

Foto: Moment Studio

– Vi visste at det siver metangass fra havbunnen, og at det er forholdsvis grunt i dette området. Vi ville finne mengden metan som slapp ut i atmosfæren, sier Cathrine Lund Myhre, seniorforsker ved NILU og leder for prosjektet.

Forskere fra Universitetet i Tromsø og Cicero var også med. Fra båt tok de prøver av havvannet og lufta like over overflata. Et fly målte metankonsentrasjonen 15-30 meter over overflata. Disse ble sammenlikna med prøver fra en målestasjon på Svalbard.

Resultatet var tydelig: det var like mye metan like over havoverflata som det var på fjelltoppen på Svalbard.

– Det betyr at havet ikke er kilden til metanet i lufta i dette området, sier Lund Myhre.

Forskningsfly

Et forskningsfly tok prøver 15-30 meter over havoverflata.

Foto: CAGE

– Viktig forskning

Betyr dette at vi ikke trenger å bekymre oss for metanlekkasjer fra havet? Ikke helt.

– Vi gjorde disse målingene i løpet av en kort periode om sommeren da havet var veldig stille, sier Lund Myhre.

Hun får støtte av Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Han var ikke med på prosjektet.

Tore Furevik

Tore Furevik er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Foto: Privat

– Sommerstid er det sterk sjiktning i havet. På overflata er det ferskt, lett vann, mens det tunge, metanrike vannet holder seg i ro på bunnen. Når de første høststormene kommer, er det naturlig å forvente at vannet i dypet vil blandes oppover.

Furevik mener dette er viktig forskning.

– Vi måler en sterk økning av metan i atmosfæren, men vi vet ikke hvor alle de naturlige utslippene kommer fra. Slike prosjekter vil minske usikkerheten rundt det som gjelder naturlige utslipp, sier han.

Vil finne standarden

Ifølge Cathrine Lund Myhre er det viktig å finne ut hva som er situasjonen i dag, for lettere å kunne oppdage endringer i framtida.

– De siste åra har temperaturen på Svalbard i februar ligget 10-12 grader over normalen. Det vil bli store endringer med denne temperaturøkninga.

Framover skal forskergruppa sjekke ut nye områder, både nord for Svalbard, og øst for Bjørnøya.

Tore Furevik håper de vil fortsette prosjektet.

– En naturlig oppfølging vil være å gjøre slike målinger om vinteren også, og helst over flere år, dersom det er praktisk mulig.

Grafikk, forskningsbåt og -fly

Grafisk framstilling av metangass som siver opp fra havbunnen, og instrumentene som måler det.

Foto: Grafikk: CAGE