Hopp til innhold

Kinesiske forskarar: - Nordkoreansk testanlegg øydelagt

Store delar av det nordkoreanske testanlegget som Kim Jong-un sa han ville stengje, er ubrukeleg etter at det kollapsa i den siste atomprøvesprenginga, seier kinesiske forskarar.

Kim Jong-un

Dette biletet av Kim Jong-un blei sendt ut i samband med den siste atomprøvesprenginga i september 2017. No meiner forskarar at delar av fjellet der spreninga fann stad, har kollapsa.

Foto: Str / AFP

Då den øvste leiaren i Nord-Korea kunngjorde at han vil stanse alle atomprøvesprengingar og rakett-testar, sa han også at han ville stengje testanlegget for atomprøvesprengingar nordvest i landet.

– Teststaden i nord har fullført sitt oppdrag, sa Kim Jong-un under eit partimøte, ifølgje det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA.

No har to grupper med kinesiske forskarar funne ut at anlegget uansett ikkje kan brukast fordi det delvis blei øydelagt i den femte prøvesprenginga der i fjor haust.

Kollapsen førte til at det danna seg ein svær opning i fjellet, som ein «skorstein», som kan føre til lekkasje av radioaktive stoff, ifølgje forskarane.

Satellittbilder av Nord-Korea

Satellittbilete frå april 2017 viser prøvesprengingsanlegget Punggye-ri ved fjellet Mantap. Anlegget ligg rundt 80 kilometer frå den kinesiske grensa.

Foto: Airbus Defense & Space/38 North/Pleiades CNES/Spot Image via AP

– Fare for lekkasje

Forskarane meiner det er reell fare for at radioaktivt avfall kan leke ut gjennom hol og sprekkar i den delen av fjellet som har rast saman.

Ein av forskarane seier til avisa South China Morning Post at kollapsen kan vere den eigentlege grunnen til at Kim Jong-un varsla at han vil stanse testane, og stengje anlegget.

Nord-Korea har gjennomført seks atomprøvesprengingar sidan 2006. Fem av dei er blitt gjennomført ved testområdet Punggye-ri, som ligg under fjellet Mantap nordvest i landet.

Fjellet har ikkje hatt synlege skader som følgje av testane før i 2017. Men under den femte sprenginga der, 3. september 2017, opna det seg eit hol som er nær 200 meter i diameter, ifølgje forskarane.

Frimerke

Dette frimerket blei utgitt i Nord-Korea i fjor for å hylle det som ble kalla ein «vellukka test» av den ballistiske raketten Hwasong-15. Raketten er motivet på frimerket.

Foto: Kcna / Reuters

Omfattande målingar

Den eine forskargruppa blir leia av geologen Wen Lianxing, som arbeider ved universitetet for forsking og teknologi i Hefei. Han seier at kollapsen fann stad i ein tunnel rundt 700 meter under toppen av fjellet.

Wen konkluderte med at delar av fjellet hadde kollapsa etter at han hadde studert målingar frå nær 2000 seismiske stasjonar i området.

– Det er framleis nødvendig å følgje nøye med på om det vil oppstå lekkasjar som følgje av kollapsen, seier Wen sitt team i ei fråsegn.

Sør-Korea og Kina har lenge frykta at fjellet skal kollapse. No meiner forskarane altså at det har skjedd.

Rapportane skal publiserast i tidsskriftet Geophysical Research Letters, truleg neste månad.

SISTE NYTT

Siste nytt