Hopp til innhold

Kaffe-abstinens har havnet på psykiatri-listen – Du kan føle deg veldig dårlig

Å slutte å drikke kaffe eller energidrikker brått kan gi deg noen ubehagelige opplevelser. Tilstanden er oppført som et eget punkt i den amerikanske listen over psykiatriske problemer.

Kopp med kaffe i en kaffemaskin

VIDUNDERMEDISIN MED ULEMPE: Nesten tre millioner nordmenn drikker kaffe eller energidrikker med koffein daglig. Drikken gjør mye som du kan oppleve som positivt, men å slutte med det brått kan gi deg mye vondt.

Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Regelmessig kommer den amerikanske psykiatri-foreningen med en håndbok, DSM, som skal hjelpe medlemmene når de skal finne ut hvilke problemer pasienten har. I den siste utgaven har koffein-abstinens havnet på listen.

– Det er mange mennesker som får abstinens dersom de ikke får koffein. Det kan påvirke arbeidet, søvn og alt de trenger å gjøre, skrev Alan J. Budney i DSM-arbeidsgruppen før punktet ble tilført listen.

Amerikanerne fører opp symptomer som hodepine, depresjon, nervøsitet, konsentrasjonsvansker og utmattelse. Noen kan få symptomer som ligner på influensa med oppkast og muskelsmerter.

Kaffebønner

KILDE TIL MYE: Det er over tusen forskjellige stoffer i kaffebønnene. Forskning viser at mange av dem kan ha god innvirkning på helsen og at andre ikke virker så positivt inn.

Foto: Oswaldo Rivas / Reuters

Er klar over det

– Det er en kjent effekt av koffein, men det er ikke helt klart hvordan mekanismen fungerer, forklarer seniorforsker Ellen Bruzell. Hun ledet arbeidet med en rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø om koffeinholdige energidrikker (PDF) som ble publisert i forrige måned.

– Koffein er helt klart et stimulerende stoff og det er svakt avhengighetsskapende, opplyser Bruzell.

Som de fleste andre slike stoffer, så fører det til abstinenser når kroppen etter lang tids bruk ikke får det tilført. Det er antatt at «lykkestoffet» dopamin er involvert i noen av symptomene. Koffein får dopaminet til å virke bedre. Når lykkestoffet får dårligere forhold, så får du det også dårligere.

Hodepinen

En pulserende hodepine som starter mellom øynene og kan vare i mange dager, er den mest vanlige symptomet på koffein-abstinens.

– Hodepinen kommer trolig av at blodårene i hjernen går tilbake til det som er

Røntgenbilde av hodeskalle med spiker i

IKKE FULLT SÅ ILLE: Hodepinen kan for veldig tunge brukere av koffein vare i flere uker. Andre kan avslutte et langvarig forhold til stoffet uten nevneverdige problemer.

Foto: Ap

normaltilstanden. De utvider seg litt. Koffein får årene til å trekke seg sammen, forklarer forskningssjef ved Område smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, Helle Margrete Meltzer.

Hun forteller at betegnelsen «normaltilstanden» er viktig for å forstå hva regelmessig inntak av koffein gjør med kroppen din. Koffein fører til mange endringer, men dette er noe som kroppen venner seg til og kompenserer for.

Gruff

– Vi husker den gamle kaffereklamen om at Ali kaffe kurerer gruff. Det riktige vil være å si at Ali kaffe kurerer sin egen gruff, sier Meltzer.

Jan Alexander, assisterende direktør på Folkehelseinstituttet.

FORSKET MYE: Professor Jan Alexander har tidligere vært divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Han har gjentatte ganger advart om det som kan være farlig ved inntak av store mengder koffein.

Foto: Folkehelseinstituttet

Han som regnes som nestoren i norsk koffein-forskning, den nå pensjonerte professoren Jan Alexander forklarer.

– Koffeinet får deg altså til å føle deg bedre i en periode etter at du har begynt å bruke det. Etter en tid med regulær bruk blir du vant til koffeinmengden, og for noen vil den positive effekten forta seg. Når du er blitt tilvendt koffein vil man kunne føle deg dårlig uten inntak av koffein, sier Alexander.

Han legger til at det er store forskjeller mellom enkeltmennesker når det gjelder hvordan man reagerer på koffein.

Festscene med en DJ og folk som danser

ENERGI: Søte drikker med blant annet koffein kan gi deg følelsen av å kunne yte mer, men dersom du drikker veldig mye av det så kan det gi deg uheldige helseeffekter. Å kutte det helt ut brått, kan også av mange oppleves som ubehagelig.

Foto: TOBY MELVILLE

Det går an å slutte uten smerte

Det kan være mange gode grunner til å slutte med kaffe og energidrikker som inneholder koffein. Det blir anbefalt at du gradvis trapper ned for å gjøre de mulig symptomene mindre og mer kortvarige.

– Erfaringsbasert kunnskap sier at det vil være enklere å trappe ned gradvis, sier Meltzer.

Forsker Ellen Bruzell tenker spesielt på barn og unge som har et meget høyt forbruk av koffeinholdige energidrikker. Dersom foreldrene forlanger at inntaket stoppes totalt, og øyeblikkelig, så kan det være lite lurt.

– Noen kan kutte ut alt med en gang, for andre fungerer det best dersom det skjer gradvis. Det kan være lurt å ikke forlange at barnet skal kutte ut alt med en gang. Da unngår du kanskje å få en småsyk gutt eller jente hjemme, sier Bruzell.

SISTE NYTT

Siste nytt