Hopp til innhold

Her deles elevene i klasser etter etnisitet

Den videregående skolen i Danmark samler etnisk danske elever i egne klasser, mens tospråklige elever må gå i rene innvandrerklasser. Prøveprosjektet har vakt sterke reaksjoner.

Elever Langkaer gymnasium

Langkaer gymnasium i Danmark samler etnisk danske elever i egne klasser.

Foto: Anders Bindesbøll / DR

– Dette er totalt apartheid det her, sier en av elevene ved Langkaer gymnasium utenfor Aarhus til Jyllands-Posten.

Gutten er en av de nye elevene ved den videregående skolen, som ble møtt med et helt nytt regime for klasseinndeling ved skolestart. I et forsøk på å unngå at etnisk danske elever bytter til andre skoler, har Langkaer gymnasium besluttet å dele elevene inn i klasser etter etnisitet. Elever med dansk bakgrunn samles i tre klasser – sammen med tospråklige elever. Resten av elevene må gå i rene innvandrerklasser.

Yago Bundgaard

Rektor Yago Bundgaard deler samler etnisk danske elever i egne klasser.

Foto: Anders Bindesbøll / DR

– Hvis det blir for få etnisk danske i en klasse blir det vanskelig for dem å finne seg til rette. Da vet vi av erfaring at de bytter til en annen skole, sier rektor Yago Bundgaard til Danmarks radio.

Tospråklige i flertall

Den danske videregående skolen har opplevd en stor økning i antallet elever med minoritetsbakgrunn. I 2007 hadde 25 prosent av elevene en annen etnisk bakgrunn enn dansk. I år er andelen tospråklige elever 80 prosent.

– Som menigmann er jeg delt i synet på dette, fordi jeg ser at vi går glipp av noe. Men jeg er rektor på en skole og må forholde meg til virkelighet. Dette er den beste løsningen sier rektor Yago Bundegaard.

Elever ved Langkaer gymnasium

Fire av de sju klassene på første trinn ved skolen er rene innvandrerklasser.

Foto: Anders Bindesbøll / DR

– Rendyrket diskriminering

Prøveprosjektet ved skolen, som er enestående i dansk sammenheng, har ført til en voldsom debatt i Danmark. Flere organisasjoner krever nå at skolen stopper det de mener er en ulovlig deling av elevene. Eksperter på menneskerettigheter mener skolens praksis er direkte ulovlig.

– Når man skiller elever etter hudfarge er det rendyrket diskriminering, sier formann i SOS rasisme Jette Møller til Jyllands-Posten.

Ellen Trane Norby (V)

Minister for barn, undervisning og likestilling Ellen Trane Nørby

Foto: Flemming Leitorp / Folketinget

Også den danske undervisningsministeren har engasjert seg i saken. Ellen Trane Norby erkjenner at Danmark har problemer med det hun kaller «getto-skoler», men mener likevel en inndeling kun basert på etnisitet er feil. Hun har nå bedt skolen om en redegjørelse.

– Det sier seg jo selv at man ikke kan dele elevene opp i klasser kun på bakgrunn av etnisitet. Nå ser jeg frem til redegjørelsen fra rektor, sier Ellen Trane Norby (V).

Rektor får støtte

Rektor ved den videregående skolen får også støtte for sitt prøveprosjekt. Innvandringsminister Inger Støjberg (V), som er ansvarlig for den danske venstreregjeringens stramme innvandringspolitikk, uttrykker på sin facebook-side forståelse for rektorens beslutning.

– Dette har overhodet ikke noe med apartheid å gjøre. Dette handler om at danske elever selvfølgelig skal få gå i en klasse hvor man kan ha et helt alminnelig dansk ungdomsliv med alt det innebærer.

Innvandringsministeren mener det er en fallitterklæring for integrasjonen i Danmark at det er skoler hvor konsentrasjonen av tospråklige elever er så høy, og lover å gjøre noe med det. Inntil videre mener hun danske skoleledere må få prøve seg frem.

Se Danmarks Radios innslag om skolen her:

Innslag fra Danmark om skole som deler elevene inn i klasser etter etnisitet

SISTE NYTT

Siste nytt

Spain Fire

Kraftig brann i høyblokk i Spania – minst fire døde

Minst fire mennesker omkom i brannen i en 14-etasjers boligblokk i Valencia. Fortsatt er opp mot 15 personer ikke gjort rede for.