Hopp til innhold

Har over 200 etterretningsgrupper

USA har over 200 etterretningsgrupper som arbeider for amerikanske ambassader over hele verden.

USAs ambassade i Oslo

Den amerikanske ambassaden i Oslo er ikke den eneste som har en etterretningsgruppe knyttet til seg.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

I går ble det kjent at en slik etterretningsgruppe, såkalt Surveillance Detection Unit (SDU), eller Surveillance Detection Team (SDT), har jobbet i Norge siden våren 2000.

Men den amerikanske ambassaden i Oslo er langt fra den eneste som har hatt en slik gruppe jobbende for seg.

Skal hindre angrep på ambassadene

I en rapport skrevet av en tidligere medarbeider i det amerikanske utenriksdepartementet, David Haag, kommer det frem at USA i 2003 hadde over 220 etterretningsgrupper ved ambassader over hele verden.

Et overvåkingsprogram ble opprettet som en direkte konsekvens av terrorangrepene mot de amerikanske ambassadene i Nairobi i Kenya og Dar es Salaam i Tanzania i 1998.

Ifølge Haag viste etterforskningen at terroristene i forkant av angrepene hadde overvåket begge ambassadene i lengre tid.

Derfor opprettet amerikanske myndigheter etterretningsgrupper tilknyttet mange av sine ambassader, som skulle fange opp en slik eventuell overvåking eller andre mistenkelige aktiviteter, for å hindre nye angrep.

Lokale ansatte

«SDT-ene består av lokale statsborgere, enten enkeltpersoner ansatt av utenriksstasjonen, eller skaffet av en sikkerhetsekspert, og de jobber under direkte tilsyn av amerikanske sikkerhetsmyndigheter,» ifølge Haag.

De skal jobbe kledd i sivil, til fots eller i umerkede biler. De skal være «nærmest et usynlig element, klar til å avsløre mistenkelige aktiviteter som ofte kommer i forkant av angrep,» står det.

De ansatte i etterretningsgruppene bruker blant annet videokameraer, nattsyn-utstyr og enkelte ganger forkledninger, skriver Haag, og de jobber 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

Krever kjennskap med overvåkingsutstyr

I Norge har tidligere politi-topper jobbet for USAs etterretningsgruppe.

Også i andre land er det tydelig at det er folk med bakgrunn fra politi og etterretning som ønskes til de såkalte Surveillance Detection Units.

Stillingsannonser for SDU i Sierra Leona og Mexico viser at noen av kravene for jobbsøkere er politiutdanning, erfaring med politi- eller etterretningsarbeid, kjennskap med overvåkingsutstyr og med våpen.

SISTE NYTT

Siste nytt