Hopp til innhold

Frykter at det nye viruset vil bli det dominerende i Europa

Det sterkt muterte viruset som sprer seg i England kan komme til å overta plassen til de andre virustypene. Det europeiske smittevernbyrået mener det kan blir det dominerende viruset i Europa.

Koronavirus, illustrasjon

Det nye viruset har en rekke mutasjoner. Spesielt er det endringene i taggene som ser ut til å gjøre det mer smittsomt.

Illustrasjon: Centers for Disease Control and Prevention / AP/NTB Scanpix

Det nye viruset kan allerede være i Norge. At det ikke er oppdaget til nå, kan skyldes at Folkehelseinstituttet analyserer relativt få virus. Koronaviruset endrer seg regelmessig, og ved å se på arvestoffet er det mulig å slå fast at et virus er av en ny type.

– Det er godt mulig at viruset har kommet hit. Det som er mer usikkert, er om det har ført til videre smitte. Det vi vet, er at vi ikke har registrert det, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Olav Hungnes.

– At det er oppdaget i Danmark, kan være et utslag av at de studerer arvestoffet til langt flere virus enn oss, men dersom det hadde vært mye av dette viruset i Norge nå, så ville vi nok ha vært klar over det, sier Hungnes.

FHI forskerne Olav Hungnes og Karoline Bragstad

Seniorforsker Olav Hungnes er ansvarlig for referanselaboratoriet i Folkehelseinstituttet. Det er der de analyserer arvestoffet til nye koronavirus.

Foto: FHI

Kan bli det dominerende

Utenfor Storbritannia er noen få tilfeller av viruset oppdaget i Australia, Nederland, Belgia og Danmark.

– Men de fleste land i EU/EØS analyserer en langt mindre andel av oppdagede virus enn det Storbritannia gjør, så pågående smitte med dette viruset i andre land er ikke noe som kan utelukkes, skriver det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Byrået mener det er fare for at viruset vil spre seg videre, og mener tiltak er nødvendig for å forhindre det. Spesielt peker byrået på reisevirksomhet.

– Dette viruset kan komme til å erstatte de nåværende virusene som er i sirkulasjon i store deler av Europa, skriver ECDC.

Boris Johnson

Statsminister Boris Johnson meldte i søndag at det nye viruset er i ferd med å ta over smittespredningen i Storbritannia. De europeiske smittevernmyndighetene mener det også kan skje i hele Europa.

Foto: Toby Melville / Reuters

Veldig annerledes virus

Det nye viruset er meget forskjellig fra virusene som er sett til nå. Normalt sett så kan forskerne peke på at et virus er direkte avkom av et annet virus. De kan på mange måter beskrive familien til viruset i mange slektsledd bakover.

Det er ikke tilfellet nå.

– Et virus som har gått gjennom så mange endringer før det ble oppdaget, er til nå enestående i denne pandemien, skriver en gruppe forskere for virological.org.

Det nye viruset er meget forskjellig fra andre virus.

Så forskjellig er det nye viruset. I dette bildet blir nærheten til andre kjente virus markert. Punktene nede i bildet er virus som tidligere er kjent. Oppe til høyre er det nye viruset.

Foto: Virological.org

Oppstått på grunn av svekket immunforsvar

Hvor viruset kan ha kommet fra, er nå gjenstand for en vitenskapelig diskusjon. Det kan ha oppstått gjennom en skjult epidemi i dyr, men dette blir ikke regnet som sannsynlig. Det kan også ha oppstått i et land der det blir analysert ingen eller få virus, men dette blir også regnet som usannsynlig.

Det ECDC mener er en sannsynlig forklaring på at et så annerledes virus har dukket opp, er at det er skapt i ett enkelt menneske.

– Det kan ha skjedd i et menneske som har svekket immunforsvar. Da kan infeksjonen vare lange, og gi opphav til mange mutasjoner, skriver ECDC.

Noe å bry seg om

En ny virusmutasjon kan høres skremmende ut, men det å endre seg og mutere er hva virus gjør. I de aller fleste tilfellene er det en liten endring som gjør viruset i dårligere stand til å smitte oss, før den nye varianten dør ut.

Av og til endrer virus seg til en hissigere variant, som klarer å smitte flere folk. Det er dette forskerne nå er bekymret for at har skjedd, og må finne ut mer om.

Myndighetene vurderer nye innstramminger på grunn av den nye mutasjonen. Flere andre land har stengt grensen for reisende fra Storbritannia.

Mutasjonen N501

Den som bekymrer mest. Her er en av endringene på viruset markert med rødt. Det er i posisjon N501. Det er der viruset kommer i kontakt med bindingspunktet (grønt) på en menneskelig celle.

Foto: GISAID

Smitter det lettere?

Den nye varianten av koronaviruset dukket opp i Storbritannia i slutten av september. Det har mange mutasjoner som endrer formen på viruset. Blant annet en variant som endrer deler av de ytre taggene på viruset, ifølge Nick Loman ved universitetet i Birmingham.

Den nye virusmutasjonen i Storbritannia ser ut til å smitte lettere, men det er fortsatt ikke bevist. Det kan også være en ny variant av viruset, som har greid å smitte de rette menneskene, til rett tid, over en kort periode.

Ser likevel slik ut

Det som tyder på at viruset har egenskaper som gjør det mer smittsomt, er størrelsen på epidemien som nå raser i Storbritannia.

– Når det er lave smittetall i en befolkning, så kan enkelte virus blir dominerende eller nesten forsvinne fort. Det er fordi tilfeldighetene kan spille så stor rolle. Nå skjer smittespredningen i Storbritannia i et så stort omfang at det er mindre sannsynlig at det er en tilfeldighet, sier seniorforsker Hungnes.

Hvor bekymret bør vi være?

Selv om viruset har endret seg mange ganger, er forskerne nå bekymret for hvor raskt den nye varianten sørøst i England har spredd seg. Men for å finne flere svar på dette må viruset fortsatt overvåkes. Det må gjøres studier i laboratoriet, for å se om den nye varianten av viruset, virkelig er mer smittsom.

Statsminister Boris Johnson uttalte lørdag at den nye varianten kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

Det er per nå ingenting som tyder på at dette viruset gir alvorligere sykdom enn andre varianter av SARS-CoV-2.

Vil vaksinen fortsatt virke?

Dersom den nye varianten skulle dukke opp i Norge, er det ikke sikkert at dette nødvendigvis vil påvirke vaksineringen. FHI peker på at vaksiner kan endres for å tilpasses nye mutasjoner.

FHI anbefaler ikke at Norge stenger grensen for reisende fra Storbritannia, men anbefaler en laboratorietest for dem som kommer fra Storbritannia.

Kilder: ECDC, GISAID, BBC, New Scientist og FHI.

SISTE NYTT

Siste nytt