Hopp til innhold

Frode Berg-saken: Omkamp om offentliggjøring av EOS-rapporten

Det nye Stortinget må ta stilling til om sammendraget i EOS-rapporten om Frode Berg-saken skal offentliggjøres. Rødt håper det nye Stortingsflertallet vil gjøre om vedtaket om hemmeligstempling.

Hele historien Agent Frode Berg

Frode Berg har ennå ikke fått lest rapporten som EOS-utvalget har skrevet om saken hans.

Foto: NRK

Det er Rødt-leder Bjørnar Moxnes og partiets medlem i kontroll og konstitusjonskomiteen Seher Aydar som nå leverer inn et forslag til Stortingets presidentskap om å gjøre om vedtaket om å hemmeligstemple hele EOS-rapporten om Frode Berg-saken.

Det var Stortingets eget organ for Etterretning-, Overvåking- og Sikkerhetstjenestene, EOS-utvalget, som fikk i oppgave å se på om det var begått feil i forbindelse med at Frode Berg ble arrestert og seinere dømt for spionasje i Russland.

Frode Berg i retten

Frode Berg tilbrakte nesten to år i russisk fengsel, før han i november 2019 ble satt fri.

Foto: Morten Jentoft

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg ble vervet av den norske etterretningstjenesten for oppdrag i Russland.

Men han ble avslørt av den russiske etterretningstjenesten og arrestert i Moskva 5. desember 2017.

Berg ble dømt til 14 år i fengsel, men ble satt fri i forbindelse med en spionutveksling i 2019.

Fra dette huset ble Frode Berg-utvekslingen planlagt

Etter en omfattende gransking konkluderte EOS-utvalget, etter det NRK kjenner til, at den norske etterretningstjenesten opptrådte «svært samfunnsskadelig» i forbindelse med bruken av Frode Berg som agent eller operatør inn i Russland.

Frode Bergs advokat: Hva er det som skal skjules?

Moxnes: Forventer flertall for offentliggjøring

Men stortingsflertallet valgte likevel å hemmeligstemple hele rapporten, selv om EOS-utvalget selv mente at konklusjonen i den kunne offentliggjøres.

Dette skjedde etter råd fra Forsvaret, som mente en offentliggjøring blant annet ville være skadelig for samarbeid med andre lands etterretningstjenester i framtiden.

Mindretallet på Stortinget, med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet mente at konklusjonen kunne offentliggjøres.

Etter valget i september er det disse partiene som har flertallet på Stortinget, og derfor mener Rødt at det er riktig å gjøre om på dette vedtaket.

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes og Rødt fremmer nå forslag om å offentliggjøre konklusjonen i EOS-rapporten om Frode Berg-saken.

Foto: Frida Brembo

– Dette forslaget har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemt for i opposisjon. Vi forventer derfor å få flertall på Stortinget for en avgradering, slik at Frode Berg og offentligheten få lese den avgraderte delen av rapporten sier Moxnes.

Frode Berg: Alt startet på et lite spisested nordvest i Russland i 2014

Senterpartiet fortsatt for offentliggjøring

Moxnes og Aydar sendte onsdag over et såkalt Dokument 8-forslag, som så skal behandles av Stortingets presidentskap og eventuelt i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Begge steder har regjeringspartiene med støtte fra Rødt og SV nå flertall.

Innholdet er omtrent det samme som det forslaget som ble støttet av Senterpartiet og Arbeiderpartiet i vår, men som altså ble nedstemt av regjeringspartiene med støtte fra Venstre og Fremskrittspartiet.

Nils Bjørke fra Senterpartiet sitter fremdeles i Stortingets representantskap, som han gjorde det i det forrige Stortinget.

Nils T. Bjørke, Senterpartiet

Nils Bjørke fra Senterpartiet står fast ved at det er rett å offentliggjøre konklusjonen i Frode Berg-rapporten.

Foto: Vegard Erstad / NRK

– Jeg kan ikke se at det er kommet noen nye momenter i saken som gjør at vi skal endre syn sier Bjørke til NRK.

Ifølge Bjørke er det at alle får samme rett til innsyn et viktig argument for at konklusjonen i rapporten blir offentliggjort.

Hva mener Arbeiderpartiet?

Hovedpersonen i saken, Frode Berg, har ennå ikke fått se hva som er skrevet om det som har skjedd i saken.

Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet er et av medlemmene i Stortingets presidentsak.

Kari Henriksen, Ap.

Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet vil foreløpig ikke si hva hun mener om å offentliggjøre konklusjonen i Frode Berg-rapporten.

Foto: Lars Eie / NRK

Hun sier til NRK at hun først vil se på det innkomne forslaget før hun konkluderer med sitt og Arbeiderpartiets syn i saken.

SISTE NYTT

Siste nytt