Hopp til innhold

For mye rasisme i Norge, ifølge FN

Norge trenger FNs hjelp til å bekjempe rasismen her i landet. Det var den den klare konklusjonen FNs rasediskrimineringskomite trakk i Genève i går.

Likestillingsminister Solveig Horne

Likestillingsminister Solveig Horne støtter de homofile, men fikk i går beskjed av FN at det er for mye rasisme i Norge.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Norge var innkalt for å forklare hvordan rasismen bekjempes. Temperaturen steg under den lange utspørringen.

Etter hvert ba barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) om en pause for å samle tankene. Da hadde panelet spurt henne om hvilke tiltak Norge har tatt mot rasisme.

Les også: Må svare for norsk innsats mot rasisme

Les også: – Samfunnsdebatten ikke mer åpen etter 22. juli

Hvor er statistikken?

Sist gang Norge sto skolerett for komiteen var i 2011. Da ble Norge kritisert for ikke å ha lagt fram statistikk over hatkriminalitet. Denne kritikken kom opp igjen i går.

Folkelig engasjement mot rasisme

Det er et stort folkelig engasjement mot rasisme, men FN etterlyser handling fra myndighetene.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Det er mye rasisme i Norge, sa en av FN-ekspertene, men dere kaller det noe annet. Som for eksempel etnisk diskriminering.

– Hvorfor går der rundt grøten? Hvorfor bruker dere ikke "rasisme"-ordet? Det er viktig å kalle rasismen ved dens rette navn. Hvordan kan den hvite dominerende gruppe i Norge bekjempe rasisme når alt blir redusert til etnisitet? spurte ekspertene.

Store, hvite Norge

Flere stilte spørsmål om Norge, med en stor hvit majoritet, i det hele tatt kan bli troverdig i kampen mot rasismen på minoritetens vegne.

Panelet venter fortsatt på statistikken over hatkriminalitet, som ble etterlyst for fire år siden.

Panelet lurte også på hvor det ble av en handlingsplan mot etnisk diskriminering.

Kriminelt å være hjemløs?

Panelet var kritisk til at Norge har forlenget ventetiden fra tre til fem år for gjenforening for asylsøkere.

Panelet ville også vite hvordan Norge møter det økende presset fra flyktninger som kommer til Europa.

Lille hvite Norge

FN lurer på om den store hvite majoriteten i Norge kan være troverdige i kampen mot rasisme.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Komiteen utba seg også forklaring på "kriminalisering av tiggere og hjemløse".

Den norske delegasjonen benektet at Norge ikke hadde statistikk over hatkriminaliteten, men den kunne vært bedre.

De fleste anklager om manglende rapportering, tiltak og samordning ble forklart med at dette blir deler av en kommende stortingsmelding.

Rasisme, et fyord?

Statsråd Solveig Horne sa hundelte komiteens bekymring for hatkriminalitet, og viste til handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Tiggere i Oslo

FN stilte seg undrende til kriminaliseringen av tiggere.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– At "rasisme" ikke er nevnt spesielt i loven betyr ikke at rasisme er tillatt. Snarere tvert imot. Loven beskriver forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge og språk, mener Horne.

"Arbeider med saken"

Det blir beskrevet som en utfordrende dag for Norge, ansikt til ansikt med eksperter som måler de enkelte lands praksis mot den internasjonale standard regjeringen er forpliktet til å følge.

Den kritiske beskrivelsen av hat og rasisme i Norge aksepterte Horne.

Hun møtte de kritiske innvendingene med at dette var saker regjeringen arbeidet med og prioriterte høyt.

SISTE NYTT

Siste nytt