Hopp til innhold

FN: Rasismen er urovekkende

Urfolk i Australia fremstilles som voldelige kriminelle, trygdemisbrukere og dårlige foreldre, konkluderer FN i ny rapport. Australia har alltid vært et rasistisk land, mener norsk forsker.

Australia, aboriginere

VANSKELIGE LIV: Aboriginerne er blant verdens eldste urbefolkninger, men de sliter i det australske samfunnet. Sysselsettingen blant aboriginere var i 2014–2015 på kun 48,9 prosent, mot 72,6 prosent i den øvrige befolkningen.

Foto: Kristen Gelineau / AP

– Forekomsten av rasisme mot aboriginer og andre urfolk i Australia er dypt urovekkende, sier Victoria Tauli-Corpuz som er FNs spesialrapportør for urbefolkningers rettigheter til nyhetsbyrået AFP.

Oil Pipeline United Nations Victoria Tauli-Corpuz

UROVEKKENDE RESULTATER: Victoria Tauli-Corpuz som er FNs spesialrapportør for urbefolkningers rettigheter er dypt bekymret for rasismen mot Australias urbefolkning.

Foto: Bebeto Matthews / AP

– Rasismen er synlig på ulike måter, fra stereotype framstillinger i offentligheten der de blir framstilt som voldelige kriminelle, trygdemisbrukere og dårlige foreldre, til diskriminering i rettsvesenet, mener Victoria Tauli-Corpuz.

FN-rapportøren har vært på et 15 dagers besøk for å sjekke om livet er blitt bedre for urbefolkningen etter en tilsvarende kartlegging i 2009. Hun så spesielt på tiltak som skulle redusere urfolks ulemper, fengselsforhold, landrettigheter og vold mot kvinner.

– Jeg fant rasisme mot aboriginene og urbefolkningen over hele landet, sier Victoria Tauli-Corpuz.

Aboriginene utgjør i dag om lag tre prosent av Australias 24 millioner innbyggere, men er overrepresentert i statistikken over kriminalitet, sykdom og arbeidsledighet. De har også lavere utdanning og lavere forventet levealder.

AUSTRALIA-ABORIGINES/WIDERIMAGE Seventy-six-year-old Australian Aboriginal elder Jimmy Burnyila of the Yolngu people sits at his house located on the outskirts of the community of Ramingining located in East Arnhem Land

STORE RASISMEPROBLEMER I AUSTRALIA: Jimmy Burnyila tilhører Australias urbefolkning. Nå konkluderer FNs spesialrapportør for urbefolkningers rettigheter, at hans folk opplever utbredt rasisme til tross for løfter fra regjeringen om at de skal få det bedre.

Foto: DAVID GRAY / Reuters

– Jeg er ikke overrasket over FNs konklusjon. Australia har alltid vært et rasistisk land, sier Gro Birgit Ween til NRK. Hun er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum UIO, og har jobbet med aboriginske forhold i Australia og bodd i landet i flere år.

Gro Birgit Ween

SER MØRKT PÅ FREMTID: Gro Birgit Ween har jobbet med aboriginske forhold i Australia, hun tror ikke livet vil bli lettere for urbefolkningen fremover.

Foto: UIO

– Veldig mange i Australia bor i byene og har svært liten kontakt med urbefolkningen. De vet knapt hvem aboriginene er. Det har også bygget seg opp et fiendebilde gjennom mange år som går på at urbefolkningen ikke jobber, drikker og misbruker ungene sine, sier Gro Birgit Ween.

Diskriminert i generasjoner

FN-rapportøren retter også skarp kritikk mot det faktum at et svært høyt antall aboriginer sitter innesperret.

– Tallene er rett og slett utrolige. Mens aboriginer og Torres Strait Islanders-folket kun utgjør 3 prosent av befolkningen, utgjør de 27 prosent av de innsatte i fengslene, og langt mer i enkelte fengsler, sier hun.

Tauli-Corpuz er spesielt bekymret for de mange unge aboriginene som sitter fengslet.

– Fengsling er resultatet av mange års fordrivelse, diskriminering og traumer, noe aboriginbefolkningen har blitt utsatt for i generasjoner, framholder hun.

Vold mot kvinner

AUSTRALIA-ABORIGINES/ALCOHOL

KREVENDE FREMTID: Arbeidsledighet, vold og diskriminering er det som møter mange av aboriginerene som vokser opp i dag konkluderer FN i en ny rapport. Selvmordsraten blant aboriginer er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig.

Foto: TIM WIMBORNE / REUTERS

Tauli-Corpuz viser også til den utsatte stillingen til aboriginer-kvinner, som blir diskriminert både på grunnlag av kjønn, rase og klasse. Det handler om strukturell og institusjonalisert diskriminering, noe som igjen fører til at de er svært utsatt for vold, mener hun.

Aboriginer-kvinner har ifølge statistikken ti ganger så høy risiko for å dø som følge av vold, og 34 ganger så høy risiko for å bli innlagt på sykehus som følge av vold, sammenlignet med kvinner fra andre befolkningsgrupper.

Mislykket satsing

I februar viste en årlig rapport fra regjeringen at Australia har mislyktes i sine forsøk på å gi Aboriginerne et bedre liv. Målet som var satt om å kutte barnedødeligheten og heve levealderen blir ikke nådd.

Statsminister Malcolm Turnbull innrømmet at det ikke hadde vært nok fremgang og lovet mer penger for å styrke forskningen og evaluere tiltak for å bedre situasjonen.

AUSTRALIA-ABORIGINES-RIGHTS

DÅRLIGE ODDS: Barnedødeligheten hos aboriginer er redusert med en tredel siden 1998, men den positive utviklingen stoppet etter 2008. Barnedødeligheten er i dag dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig.

Foto: ANOEK DE GROOT / AFP

– Jeg tror dessverre ikke at situasjonen vil bli noe bedre for aboriginene nå til tross for FNs tydelige rapport. Australske myndigheter har ikke brydd seg tidligere jeg ser ikke at noe er annerledes nå, sier førsteamanuensis Gro Birgit Ween til NRK.

Ween viser til at tidligere statsminister Tony Abbott har gjort det helt klart at det er opp til urbefolkningen selv hvor de vil bosette seg. Hvis de velger å bo i busjen kan de i fremtiden ikke regne med at myndigheten vil legge til rette for skoler og helsevesen langt utenfor byene.

SISTE NYTT

Siste nytt